Redna seja Glavnega strokovnega sveta SZD

Na 29. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, ki je bila v torek, 9. februarja 2016, so se prisotni seznanili z aktualnimi zadevami, med drugim tudi glede sodelovanja pri prenovi Etičnega kodeksa pod vodstvom prof. dr. Matjaža Zwittra, dr. med. (ZZS). Potrdili so vsebino prenovljene specializacije za področje otroške in mladostniške psihiatrije, ki bo posredovana ZZS v nadaljnji postopek sprejemanja. Prav tako so sprejeli sklep, da v sekciji UEMS za področje medicinske onkologije potrdijo predstavnika za Slovenijo, imenovanega s strani SZD, prof. dr. Janeza Žgajnarja, dr. med.

Predstavniki Glavnega strokovnega sveta SZD so se tudi seznanili z intenzivnimi aktivnostmi v uredništvu Zdravniškega vestnika, kjer bo dr. Martin Rakuša, dr. med., tajnik Združenja nevrologov SZD, vodil uredništvo spletnega učnega portala www.szd.si. Uredništvo šteje 7 članov, komunikacija poteka preko elektronskih sej. Dr. Rakuša je predstavil strukturiranost portala. Na portalu bodo smernice, prikazi primerov, strokovni članki. Vsak članek bi imel test, za katerega bi vsi sodelujoči – avtor, recenzent in tisti, ki članek reši – dobili SPI-točke. Portal bo dostopen vsem članom SZD. Prof. Geršakova je na kratko predstavila tudi aktivnosti uredništva Zdravniškega vestnika.