Okrogla miza; organizacija anesteziološke stroke in predstavitev stališč glede pomanjkanja anesteziologov

Na pobudo Slovenskega zdravniškega društva smo organizirali okroglo mizo, kjer smo javnosti predstavili organizacijo anesteziološke stroke ter stališča glede pomanjkanja anesteziologov. Okrogle mize so se udeležili Prof. dr. Pavel Poredoš, dr.med, predsednik SZD, prof. dr. Radko Komadina, dr.med., generalni sekretar SZD, prim. dr. Dušan Vlahovič, dr.med, predsednik RSK za anesteziologijo, prof. dr. Mirt Kamenik dr. med., predstojnik katedre za anesteziologijo na Medicinski fakulteti Maribor, doc. dr. Maja Šoštarič dr. med, predsednica SZAIM, dr. Konrad Kuštrin, dr.med., član Strokovnega sveta za anesteziologijo.

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva prof. dr. Pavel Poredoš, dr.med., je spomnil, da se je število anesteziologov v UKC MB v zadnjih letih razpolovilo. Po njegovem prepričanju je glavni krivec za to predvsem vodstvo zavoda, ob tem pa je kritiziral hvaljenje ustanove, ki posluje s pozitivno ničlo ali celo dobičkom, ne pokrije pa potreb prebivalstva, zmanjšuje kadrovske normative ali dejavnost. Če bi že bili uveljavljeni standardi in normativi, do take krize v Mariboru po prepričanju Poredoša ne bi prišlo. Kritičen je bil do vodstva UKC Maribor, ki je namesto slovenskih raje zaposlilo tuje anesteziologe pod istimi pogoji in kljub nižji ceni dela slovenskih kolegov.

Vodja združenja za anesteziologijo doc.dr. Maja Šoštarič, dr.med., je pojasnila, da je v Sloveniji trenutno 235 specialistov anesteziologov ter 122 specializantov, v Sloveniji imamo na 100.000 prebivalcev 10 specialistov anesteziologov. Kot je navedla, jih imajo v Avstriji 17,8, na Danskem 16,5, na Švedskem 23, v Romuniji pa zgolj 4,7 na 100.000 prebivalcev.

Spomnila je, da je že leta 2012 v Sloveniji zaradi širitve kirurške dejavnosti prišlo do večjega pomanjkanja anesteziologov, ki so ga takrat bolnišnice reševale ali s pogodbami z zdravniki iz drugih bolnic in upokojenimi zdravniki, z “uvozom” zdravnikov iz drugih držav ali pa s povečanjem števila specializantskih mest. “Tega so se lotile vse bolnice v Sloveniji z izjemo UKC Maribor, kjer se prav zaradi tega danes soočajo s težavami,” je opozorila.

Generalni sekretar zdravniškega društva prof. dr. Radko Komadina, dr.med., je sicer ocenil, da ima management v zdravstvu zvezane roke, saj se morajo obnašati tako, kot diktira zastarela zakonodaja. Posvaril je pred tem, da bi zdravniki specialisti postali mezdni delavci, njihove storitve pa tržno blago.

Predstojnik katedre za anesteziologijo na mariborski medicinski fakulteti prof.dr. Mirt Kamenik, dr.med., je bil kritičen do ideje o uvajanju medicinskih sester v anesteziologijo. Kot je dejal, tega ne izvaja nobena bolnišnica v Sloveniji in to uvajati v času izrednih razmer bi bilo neprimerno iz strokovnega, moralnega in političnega vidika.

Trenutno kadrovsko stanje v Mariboru je po Kamenikovi oceni posledica zgrešene kadrovske politike v preteklosti, saj se je število specialistov anesteziologije v desetih letih zmanjšalo s 33 na 19. Glede “uvažanja” kolegov iz tujine pa se je vprašal, zakaj ob nižji ceni dela slovenskih specialistov ni bilo mogoče doseči dogovora z njimi, s tujimi pa. Opozoril je, da bi to morala biti rešitev zgolj v primeru, da slovenskega kadra ne bi bilo mogoče zagotoviti, ter tudi na jezikovno oviro.

Tudi predsednik razširjenega strokovnega kolegija za anesteziologijo prim.dr. Dušan Vlahovič, dr.med., se je izrekel proti prenašanju nekaterih kompetenc v anesteziologiji na medicinske sestre. Kot je dejal, pravega argumenta za to ni.

Prof.dr. Jože Ferk, dr.med., iz razširjenega strokovnega kolegija za kirurgijo, sicer tudi kirurg v UKC Maribor, je opozoril, da sedanje kritično stanje v njihovi bolnišnici ni nastalo čez noč. Priznal je, da je v zadnjih letih ob neustrezni kadrovski politiki prišlo tudi do prekomernih odhodov iz bolnišnice, samo lani šest. Prof.dr. Kamenik, dr. med., pa je med drugim potrdil, da je odhod iz UKC Maribor napovedala še ena anesteziologinja, še štirje pa “na glas razmišljajo o tem”.

Predsednik zdravniškega sindikata Fides in anesteziolog Konrad Kuštrin, dr.med.,je na današnji okrogli mizi opozoril, da aktualna politika vrši pritiske na stroko in stroke ne upošteva. Kritičen je bil tudi do vodstva UKC Maribor in vodstva stroke v bolnišnici, ki po njegovih besedah ne bi smeli dopustiti, da so razmere prišle tako daleč. “Ob teh katastrofalnih razmerah pa nihče niti pomisli ne, da bi ponudil svoj odstop,” je dodal.