Prispevki osebe admin

Etični kodeks sodelovanja zdravnikov s farmacevtsko industrijo

Stališče SZD do sodelovanja zdravnikov s farmacevtsko industrijo je zajeto v Etičnem kodeksu sodelovanja zdravnikov s farmacevtsko industrijo, ki ga je skupščina SZD sprejela leta 2014. Sponzoriranje in donacije farmacevtskih družb niso sporne same po sebi, vendar pa morajo biti sredstva namensko porabljena in brez protiuslug. Register je koristen, pomaga h kakovostni obravnavi bolnika, preverja […]

Združenje za perinatalno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu

Izjava za javnost Pred kratkim je v javnosti odmeval primer smrti enojajčnih dvojčkov. Slovenski javnosti bi želeli sporočiti, da smo v Združenju za perinatalno medicino Slovenije, kot strokovnjaki skrbno zavezani načelu strokovne in z dokazi podprte medicine. V ta namen vsak porod beležimo v Nacionalni perinatalni informacijski sistem (NPIS) in s tem analiziramo naše preteklo […]

Posvet o vlogi stroke v zdravstveni politiki

V torek, 19. januarja 2016, so vse štiri zdravniške organizacije v Domus Medica organizirale posvet o vlogi stroke v zdravstveni politiki. Vabljeni so bili člani RSK in SS ter koordinatorji specializacij, pa tudi strokovni direktorji UKC MB, UKC LJ in OI. Posveta se je udeležilo več kot 100 zdravnikov in zobozdravnikov, ki ta trenutek predstavljajo […]

Že šesti zaporedni tečaj za ukrepe zdravstva ob velikih nesrečah

Danes pa vse do jutri, 23. januarja 2016, poteka že 6. tečaj Ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah, ki ga organizira Sekcija za ukrepe zdravstva ob velikih nesrečah Slovenskega zdravniškega društva v sodelovanju z zdravstveno službo Slovenske vojske. Ukrepi zdravstva ob velikih nesrečah (MRMI – Medical Response to Major Incidents) je licencirani evropski tečaj, ki ga […]

Sprememba etičnega kodeksa medicinske deontologije

SZD se je aktivno vključilo v razpravo o spremembah kodeksa, ki jih pripravlja ZZS pod vodstvom prof. dr. Matjaž Zwittra, dr. med. Pridružuje se stališču Komisije za medicinsko etiko RS, ki je že sprejela dokaj negativno stališče do predlaganih sprememb, saj so vendar etična načela, ki zadevajo delo zdravnika, jasna in stojijo – kot Hipokratova […]

Imenovani novi člani SZD v delovna telesa MZ in NIJZ

Na skupni seji Glavnega strokovnega sveta (GSS), Glavnega odbora in Nadzornega odbora SZD, ki je bila v torek, 8. decembra 2015, je prof. Miran Kenda, dr. med., prisotne seznanil s prošnjo Ministrstva za zdravje, da SZD imenuje svojega predstavnika v delovno skupino za kakovost zdravstvene obravnave in varnost pacientov pri MZ. Nacionalni inštituta za javno […]

152. redna letna skupščina, ki je potekala 16. in 17. oktobra 2015, v Moravskih Toplicah

Sklepi, ki so bili sprejeti na seji strokovnega parlamenta in po stanovskem delu srečanja na temo: Položaj mladih zdravnikov v Sloveniji in Evropi / Beg možganov iz Slovenije. 1. Udeleženci so potrdili poslanstvo Slovenskega zdravniškega društva, ki je zapisano v temeljnih aktih: skrb za prenos znanja iz tujine v domovino (smernice) in skrb za sodobne […]

Stališče SZD o pomanjkanju anesteziologov v UKC Maribor

Ljubljana, 18. november 2015 – Slovensko zdravniško društvo je pozorno spremljalo reševanje kritičnega pomanjkanja anesteziologov v UKC Maribor in sporočilo, da lahko do podobne situacije pride tudi v UKC Ljubljana in drugih slovenskih bolnišnicah. Po tem kriznem modelu lahko pričakujemo podobno stisko povsod, kjer plačnik in lokalni menedžment prekomerno izčrpavata kadrovske vire v korist pozitivnega […]