8. Likarjev simpozij: Mikologija – od mikrobiologije do klinike

Datum:14. junij 2018
Ura:08:30
Organizator:Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe SZD in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
Lokacija:Velika predavalnica Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, 1000 Ljubljana.
Kotizacija:50 EUR

Na simpoziju bodo ugledni domači in tuji predavatelji predstavili najpogostejše glivne okužbe, nove pristope v diagnostiki, smotrno rabo antimikotikov in testiranje občutljivosti gliv v vsakdanji praksi. Predstavili bodo kako glive v našem vsakdanjem okolju, posebno pa v bolnišničnem vplivajo na naše zdravje in zdravje bolnikov. Poslušali bomo o posebnih skupinah bolnikov, ki se pogosteje srečujejo z glivami in govorili o dilemah zdravljenja.

Simpozij je namenjen zdravnikom vseh specialnosti, mikrobiologom.

Kotizacija: 50,00 €
Za upokojence, specializante in študente je udeležba brezplačna.

Število udeležencev: 120

Prijave:
Email: darja.dolenc@mf.uni-lj.si