50-letnica Medikohistorične sekcije SZD

Datum:09. junij 2018
Ura:09:00
Organizator:Medikohistorična sekcija SZD
Lokacija:Velika dvorana rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.
Kotizacija:/

PROGRAM STROKOVNEGA DELA:

11.00 – 11.25 Zvonka Zupanič-Slavec: Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem (glavna predstavitev)
11.25 – 11.45 Željko Dugac in sod.: Zgodovina hrvaškega zdravstva od začetkov do danes
11.45 – 12.05 Gregor Pivec in sod.: Zgodovina zdravniških društev na Štajerskem delu Slovenije
12.05 – 12.25 Dubravko Habek: Zgodovina medicine kroz zdravstvene zakone Marije Terezije
12.25 – 12.45 Darko Friš, Mateja Friš: Zgodovina šolstva v Mariboru od začetkov do Medicinske fakultete UM
12.45 – 13.15 P. Pivec in L. Dermota: Film o zgodovinarju in farmacevtu Franu Minaŕiku