31. Onkološki vikend

Datum:08 – 09. junij 2018
Ura:12:30
Organizator:Kancerološka sekcija SZD, Združenje za senologijo SZD, Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, Onkološki inštitut Ljubljana
Lokacija:Hotel Mons, Pot za brdom 4, 1000 Ljubljana.
Kotizacija:150 EUR

Prijava in dodatne informacije:
Amela Duratović Konjević, Onkološki inštitut Ljubljana
GSM:041 876 868
E-mail: aduratovic@onko-i.si

Ob prijavi navedite: ime in priimek, kontaktne podatke, ustanovo, v kateri delate, naslov plačnika kotizacije.

Prijave so možne do 28. maja 2018. Število udeležencev je omejeno.

Kotizacija: 150 € z vključenim DDV (za specializante 100 € z vključenim DDV) in vključuje zbornik predavanj indrugo gradivo, osvežitev med odmori in večerjo ter plačilo potrdila Zdravniške zbornice.

Kreditne točke ZZS: v postopku pridobivanja

Strokovni odbor: Janez Žgajnar, Simona Borštnar, Marko Hočevar, Srdjan Novaković, Branko Zakotnik, Danica Rotar Pavlič

Organizacijski odbor: Janez Žgajnar, Simona Borštnar, Branko Zakotnik, Amela Duratović Konjević, Srdjan Novaković

Kontaktna oseba:
Onkološki inštitut Ljubljana
Zvezdama Vukmirović
Telefon: 01 5879 495
E-mail: zvukmirovic@onko-i.si

Spletna stran: https://www.onko-i.si/dejavnosti/raziskovalna_in_izobrazevalna_dejavnost/strokovne_prireditve/aktualni_strokovni_dogodki/strokovni_dogodek/31-onkoloski-vikend/