Izobraževanje za ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah 2018

Datum:16 – 17. marec 2018
Ura:08:00 – 17:00
Organizator:Urad RS za kemikalije, Sekcija UZVN / MRMI
Lokacija:Vojašnica Franca Uršiča, Novo mesto
Kotizacija:Je ni

Reševanje v nesreči z nevarnimi snovmi zahteva od zdravstvenega osebja dodatna znanja, saj obstaja veliko potencialno tveganje, da postanejo žrtve tudi sami reševalci, bodisi zaradi nepoznavanja specifičnih postopkov reševanja, bodisi zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe osebne varovalne opreme (OVO). Ministrstvo za zdravje (MZ) tudi letos organizira izobraževanje, ki je nujno potrebno za varno reševanje v nesrečah z nevarnimi snovmi. S tem izobraževanjem želi vse zdravstvene delavce, ki opravljajo službo nujne medicinske pomoči (NMP), seznaniti s Smernicami za ukrepanje v kemijskih nesrečah in z nevarnostmi, ki jih predstavljajo nevarne kemikalije. Na tečaju se bodo udeleženci poučili o varni uporabi OVO, kot tudi o posebnostih obravnave ponesrečencev, ki so bili izpostavljeni nevarnim snovem.

Izobraževanje je namenjeno vsem zaposlenim, ki opravljajo službo NMP tako na zunajbolnišnični ravni kot tudi v bolnišnicah, zlasti zaposlenim/dežurnim na internistični prvi pomoči, kirurški urgenci, oz. urgentnih centrih/oddelkih bolnišnice.

Ko bo približno polovica osebja, ki opravlja službo NMP ustrezno usposobljena in poučena o varni uporabi OVO, Ministrstvo za zdravje načrtuje enote NMP opremiti z ustrezno OVO za reševanje v nesrečah z nevarno snovjo po ključu, ki je predviden v Smernicah.

Termin in lokacija: Izobraževanje s teoretičnim in praktičnim delom, simulacijsko vajo ter preizkusom znanja bo 16. in 17. marca 2018 od 8:00 do 17:00 v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu, Straška cesta 26.

Organizator: MZ, Urad RS za kemikalije (URSK) v sodelovanju s Sekcijo MRMI Slovenija pri SZD

Kotizacije ni.

Udeleženci bodo dobili licenčne točke.

Specializantom urgentne medicine se udeležba na letošnjem tečaju šteje enakovredno kot udeležba na Tečaju ukrepanje zdravstva v velikih nesrečah.

Število udeležencev je omejeno in ustrezno porazdeljeno na zunajbolnišnični in bolnišnični del. Če bo prijav preveč, bomo upoštevali poleg vrstnega reda prijav tudi regionalno porazdelitev kandidatov ter proporcionalno zastopanost zdravnikov, medicinskih sester in reševalcev. Upoštevali bomo le pravilno in v celoti izpolnjene prijavnice (zaradi predhodne najave in ugotavljanja istovetnosti ob vstopu v vojašnico).

Potrditev, da ste med udeleženci tečaja KN 2018, boste prejeli med 15. in 23. februarjem 2018 po e-pošti.

Za dodatne informacije pišite na e-naslov: izobrazevanje.nesrece@gmail.com.

Prijave bomo zbirali preko elektronskega obrazca od 29. 1. 2018 do 15. 2. 2018.

> PRIJAVA

Gradivo

Vabilo ( .pdf datoteka)

Preliminarni program ( .pdf datoteka)

Smernice za NMP za ukrepanje v kemijskih nesrečah ( .pdf datoteka)