V Slovenskem zdravniškem društvu bomo za člansko leto 2021 izdelali članske izkaznice, ki bodo vsebovale tudi akademske nazive, skladne z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih. Zato smo pripravili spletni obrazec in prosimo, da ga izpolnite najkasneje do 30. novembra 2020. S članskimi izkaznicami v Sloveniji in tujini izkazujete članstvo v Slovenskem zdravniškem društvu, ki je član World Medical Association.

Prav tako bo z letom 2021 članom SZD dostopna le spletna izdaja Zdravniškega vestnika, ki je že sedaj vidna na spletni strani Slovenskega zdravniškega društva na povezavi https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest.

V kolikor bi želeli prejemati tudi tiskano različico, je potrebno doplačilo k članarini v višini 20,00 EUR/leto.

Prosimo vas, da v spletnem obrazcu označite, ali bi želeli prejemati tudi tiskano izdajo Zdravniškega vestnika.

Spletni obrazec najdete na povezavi.

V torek, 17. novembra 2020, so potekali 62. Tavčarjevi dnevi.

Do zbornika in izbranih poglavij iz interne medicine 2020 lahko dostopate na povezavi, do prenosa predavanj pa na povezavi.

Datum: 20. november 2020
Ura: 12:00
Organizator: Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo, Sekcija za klinično nevrofiziologijo SZD
Lokacija: Ljubljana
Kotizacija: /

Datum: 20- 21. november 2020
Ura: 08:00
Organizator: Katedra za kirurgijo MF UL v sodelovanju s Katedro za kirurgijo MF UM ter kirurškimi sekcijami Združenja kirurgov SZD
Lokacija: SZD, videokonferenca
Kotizacija: Referenti: 70 € + DDV (velja za govorca) | Udeleženci: 120 € + DDV | Specializanti in upokojenci: 50 € + DDV | Študenti MF so oproščeni plačila kotizacije
Kreditne točke: Dogodek je prijavljen pri ZZS.

Datum: 19. – 20. november 2020
Ura: 09:00
Organizator: Alergološka in imunološka sekcija SZD
Lokacija: Ramada Resort, Kranjska Gora
Kotizacija: 250 EUR

Koordinacija zdravniških organizacij, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije in Zdravstveni svet vabijo vse zdravnike in medicinske sestre, ki trenutno še niso aktivno vključeni v delo v zdravstvu, tudi tiste brez licence, da se priključijo ekipam v zdravstvenem sistemu, ki se sooča s hudo preobremenitvijo. Njihova pomoč bo v trenutnih težkih razmerah, s katerimi se spopada slovenski zdravstveni sistem, zelo dobrodošla, zato jih prosimo, naj se javijo v zdravstvenih zavodih.

V četrtek, 5. novembra, je potekala 9. Redna seja Koordinacije zdravniših organizacij, ki ji je sledila izjava za medije.

Izjavo predsednikov organizacij o strokovnih in organizacijskih izzivih s katerimi se trenutno soočajo ob epidemiji COVID – 19 najdete na povezavi.

Datum: 06.-07. november 2020
Ura: od 9. ure dalje
Organizator: Stomatološka sekcija SZD
Lokacija: videokonferenca
Kotizacija: od 70 do 180 EUR

Datum: 5. november 2020
Ura: 18:00
Organizator: Sekcija za vodenje in ekonomiko v zdravstvu SZD skupaj z Zdravniško zbornico Slovenije, Ekonomsko fakulteto, Fakulteto za management in Zavodom za razvoj zdravstvenega managementa
Lokacija: virtualna konferenca