Datum: 30. april 2020
Ura: 15:00
Organizator: Slovenska medicinska akademija
Lokacija: / (videokonferenca)
Kotizacija: /

Vabimo vas na okroglo mizo Slovenske medicinske akademije na temo »Kako izboljšati zdravstveno oskrbo starostnikov?«, ki bo potekala v četrtek, 30. 4., ob 15. uri preko videokonference.

Program:

  1. Staranje populacije in zdravstvena oskrba starostnikov, Poredoš.
  2. Geriatrija zapostavljena veja medicine-kako preseči to nezavidljivo stanje?, R. Komadina.
  3. Kako izboljšati vedenje o geriatrični medicini-posebna specializacija in/ali vključitev geriatričnih vsebin v obstoječe specializacije?, Z. Fras.
  4. Bolnišnična oskrba starostnikov- ali potrebujemo posebne geriatrične oddelke za obravnavo starostnikov in dolgotrajno oskrbo?, Veninšek.
  5. Pouk geriatrije na MF Maribor in oskrba  starostnikov v UKC Maribor, R. Hojs.
  6. Etični vidiki zdravstvene obravnave starostnikov- ali smo storili dovolj? Bivši Inštitut za gerontologijo in geriatrijo-Izgubljena priložnost?, Voljč.
  7. Odgovornost politike pri načrtovanju in udejanjanju dolgotrajne oskrbe in geriatrične zdravstvene dejavnosti, M. Trontelj.

Slovenska medicinska akademija

 

Koordinacija zdravniških organizacij opozarja, da mora biti vsak bolnik, ki potrebuje zdravljenje zaradi izražene katere koli bolezni, deležen ustreznega bolnišničnega zdravljenja kljub zaostrenim razmeram v bolnišnicah v času pandemije sars-cov-2 virusa. Ob tem se zavedamo, da so kapacitete omejene zaradi novih kadrovskih, prostorskih in logističnih potreb v covid in non-covid bolnišnicah. Zdravstveni sistem je vzpostavil delujoči sistem regijskih koordinatorjev na primarnem zdravstvenem nivoju in vzpodbuja sodelovanje z regijskimi bolnišnicami za zdravljenje vseh bolnih.

Nikakor pa bolnišnica ni prostor za ljudi, ki nimajo kliničnega poteka bolezni, ki bi zahteval hospitalizacijo, ne glede na okužbo z virusom sars-cov-2. Celo nasprotno, selitev okuženih ljudi v bolnišnice brez zdravstvene indikacije bi povečala tveganje za okužbo in razvoj bolezni pri tistih, ki hudo bolni z drugo boleznijo že ležijo v bolnišnici.

Koordinacija zdravniških organizacij ponovno opozarja na zakonsko neurejeno dolgotrajno oskrbo bolnih in starejših ljudi v Sloveniji in meni, da se z ukrepi, ko se s pomočjo že tako omejenih bolnišničnih kapacitet poskuša reševati prostorske in siceršnje pomanjkljivosti DSO, ne prispeva k boljši skrbi za starejšo populacijo.

Več informacij na:
Ula Ukmar
E: pr@szd.si
T: 040 302 590

Sporočamo, da je opravljanje specialističnih izpitov v času epidemije z virusom COVID – 19 ponovno dovoljeno, kot navaja 4. člen ODLOKA o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov.

Datum: 17. – 18. april 2020
Ura: 17:00
Organizator: Slovensko združenje za akupunkturo
Lokacija: Thermana Laško
?

Datum: 17. april 2020
Ura: 12:00
Organizator: Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo, Sekcija za klinično nevrofiziologijo SZD
Lokacija: Ljubljana
Kotizacija: /

Glavna tema četrte seje Koordinacije zdravniških organizacij so bile aktualne razmere v slovenskem zdravstvu v času epidemije z virusom COVID – 19.

Izjave predsednikov organizacij na temo financiranje obveznega izobraževanja zdravnikov si ogledate tukaj.

Datum: 10. april 2020
Ura: 08:00
Organizator: Sekcija za klinično toksikologijo SZD in Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike UKCL
Lokacija: Kristalna palača, BTC Ljubljana, Ljubljana
do 31. 3. 2020 130 EUR (DDV je vključen) | po 1. 4. 2020 pa 160 EUR

Datum: 03. – 04. april 2020
Ura: 9:00
Organizator: Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD | Zavod za razvoj družinske medicine | Zdravstveni dom Celje
Lokacija: Kongresni center Thermana Laško
Kotizacija: strokovna javnost 150 EUR | enodnevna kotizacija (petek/sobota): 110 EUR | mladi zdravniki: 125 EUR | študentje, upokojenci: 25 EUR // Cene ne vključujejo 22% DDV.

V Koordinaciji zdravniških organizacij se v času epidemije soočamo s številnimi izzivi, med drugim tudi, kako v prihodnje ohraniti visoko raven morale zdravstvenih delavcev, da bomo zagotovili kar najboljši možen rezultat v boju z epidemijo. Številne situacije, s katerimi se dnevno srečujemo, s strani delovno – pravne zakonodaje niso predvidene, zato smo pozvali predsednika vlade in ministra za zdravje, da se čimprej uredi enoten delovno – pravni status, ki je posledica spremenjenih ukrepov dela v času epidemije.

KZO: Poziv k ureditvi delovno pravne zakonodaje zdravstvenih delavcev, april 2020 (.pdf datoteka)