Okrogla miza: »Kako izboljšati zdravstveno oskrbo starostnikov?«

Vabimo vas na okroglo mizo Slovenske medicinske akademije na temo »Kako izboljšati zdravstveno oskrbo starostnikov?«, ki bo potekala v četrtek, 30. 4., ob 15. uri preko videokonference.

Program:

  1. Staranje populacije in zdravstvena oskrba starostnikov, Poredoš.
  2. Geriatrija zapostavljena veja medicine-kako preseči to nezavidljivo stanje?, R. Komadina.
  3. Kako izboljšati vedenje o geriatrični medicini-posebna specializacija in/ali vključitev geriatričnih vsebin v obstoječe specializacije?, Z. Fras.
  4. Bolnišnična oskrba starostnikov- ali potrebujemo posebne geriatrične oddelke za obravnavo starostnikov in dolgotrajno oskrbo?, Veninšek.
  5. Pouk geriatrije na MF Maribor in oskrba  starostnikov v UKC Maribor, R. Hojs.
  6. Etični vidiki zdravstvene obravnave starostnikov- ali smo storili dovolj? Bivši Inštitut za gerontologijo in geriatrijo-Izgubljena priložnost?, Voljč.
  7. Odgovornost politike pri načrtovanju in udejanjanju dolgotrajne oskrbe in geriatrične zdravstvene dejavnosti, M. Trontelj.

Slovenska medicinska akademija