Ponovna možnost opravljanja specialističnih izpitov

Sporočamo, da je opravljanje specialističnih izpitov v času epidemije z virusom COVID – 19 ponovno dovoljeno, kot navaja 4. člen ODLOKA o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov.