II. Sklop predavanj v okviru II. Slovenske šole akupunkture

Datum:17. – 18. april 2020
Ura:17:00
Organizator:Slovenko združenje za akupunkturo
Lokacija:Thermana Laško
Kotizacija:?

Spoštovane kolegice in kolegi,

kandidati za II.Slovensko šolo akupunkture!

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in čestitamo za izbor.

Obvestilo o prestavitvi šole akupunkture (.docx datoteka)

Izobraževanje bo potekalo kot do sedaj v Thermani d.d. Laško od marca 2020 do februarja 2021 ob petkih in sobotah, torej ob vikendih 1 krat na mesec vsak 3. vikend.

Drugi sklop predavanj bo potekal 17.04. do 18.04.2020 s pričetkom v petek ob 17.00 uri do 21.00 ure in v soboto od 8.00 do 18.00 ure.

Program predvideva:

  1. Teoretični del (200ur)
    • 10 sklopov predavanj iz osnov akupunkture (160 ur)
    • seminarske naloge in delavnice (40 ur)
  2. Praktični del (100 ur) bo organiziran pod vodstvom mentorjev.

OKVIRNI PROGRAM:

Osnove TKM

Meridiani in točke (anatomija)
Zang Fu organi (fiziolofija, patofiziologija in diagnostika)
Osnove TKM diagnostike (jezik, pulz)
Nevrofiziologija bolečine
Akupunktura in zdravljenje bolečine
Akupunktura in rakav bolnik
Akupunktura v porodništvu
Akupunktura v nevropsihiatriji
Akupunktura in alergijske bolezni
Aurikuloakupunktura
Akupunkturne tehnike
Individualno vodenje bolnika po principih TKM

OPREDELITEV CILJEV

Ohranjanje zdravja in aktivnega življenja je eden pomembnih ciljev preventivne medicine in kitajske tradicionalne medicine. Sodobna medicina kljub visoko tehnološki razvitosti metod včasih ni kos izzivom v protibolečinski terapiji, terapiji stresa in podobno. Kitajska tradicionalna medicina in akupunktura kot njen segment uporabljata celosten pristop k bolniku.

NAČIN DOLOČITVE POTREBE PO IZOBRAŽEVANJU

Dodatno ali posebno znanje kot je akupunktura zahteva organizirano izobraževanje na tem področju, da se izognemo napakam, prevari bolnikov in šarlatanstvu.

Zato se Slovensko združenje za akupunkturo zavzema za organizacijo izobraževanja slovenskih zdravnikov po pravilih medicinske stroke in ne obrtniških združenj.

Na ta način bodo zdravniki pridobili vsa potrebna znanja in bodo usposobljeni za samostojno izvajanje tovrstnega zdravljenja.

Šola je namenjena izključno zdravnikom s končano Medicinsko fakulteto in veljavno zdravniško licenco. Število udeležencev je omejeno in prijave  se evidentirajo po vrstnem redu prijavljanja. Interesenti, ki  bodo  presegali zapolnjeno število, bodo na čakalni listi za naslednji  termin šolanja.

Šola se bo odvijala kontinuirano vsaki dve leti.

OPREDELITEV PRIČAKOVANE KORISTI UDELEŽENCEV

Udeleženci se bodo naučili teoretične osnove TKM in akupunkture ter izvežbali osnovne tehnike akupunkture. Ob končanju šole bodo zdravniki usposobljeni za samostojno izvajanje akupunkture pri bolnikih. Končana celotna šola bo pogoj za samostojno izvajanje akupunkturne terapije v Republiki Sloveniji.

OPIS PREVERJANJA ZNANJA

Natančen program, naslovi predavanj in predavatelji bodo objavljeni za vsak sklop posebej.

Vsak udeleženec bo pod mentorstvom izdelal seminarsko nalogo, ki jo bo v pisni obliki oddal mentorju. Razpisali bomo teme seminarskih nalog in mentorje. Ustna predstavitev seminarskih nalog  (20 minut) bo po končanem teoretičnem delu. Za pripravo in predstavitev seminarske naloge je predvidenih 40 ur.

Sprotno preverjanje znanja bo v Thermani Laško v obliki 3 testov z 25 vprašanji.

Za uspešen zaključek šole Osnove akupunkture in pridobitev diplome bo potrebno pod mentorstvom opraviti še 100 ur praktičnega dela. Razpisali bomo možne ustanove za izvajanje praktičnega dela šole in mentorje.

Cena teoretičnega dela znaša 2.100 Euro.

Plačilo bo možno pred začetkom šole v celoti ali v dveh obrokih ali tudi  v 10 obrokih  na račun Slovenskega zdravniškega društva:

SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA AKUPUNKTURO
Dunajska 162
1000 LJUBLJANA

ID za DDV: SI21976562
TRR: SI56 0222 2001 9518588

(s pripisom za Slovensko šolo akupunkture 2020 do 2021)