Koordinativno telo družinske medicine Slovenije z veliko zaskrbljenostjo spremlja dogajanje na področju družinske medicine. Že leta 2017 smo z javnim pismom pozvali vlado Republike Slovenije k takojšnjemu in odločnemu ukrepanju za izboljšanje razmer za kakovostno delo zdravnikov družinske medicine. Kljub našim pozivom so bili še v času takratne vlade sprejeti nekateri predpisi, ki so razmere še poslabšali, povečali nezadovoljstvo zdravnikov, poleg tega pa lahko še dodatno vplivali na zelo majhen interes mladih zdravnikov za delo v družinski medicini.

Celotno sporočilo za javnost je dostopno v priponki ( .PDF datoteka).

Datum: 07. 04. 2019
Ura: ?
Organizator: ZD dr. Adolfa Drolca Maribor
Lokacija: Maribor
Kotizacija: /

Datum: 05. 04. 2019
Ura: 8:00 – 14:30
Organizator: Sekcija za otroško nevrologijo
Lokacija: Hotel Celea, Celje
Kotizacija: je ni

Datum: 04. 04. – 05. 04. 2019
Ura: 09:00
Organizator: Alergološka in imunološka sekcija SZD
Lokacija: Kranjska Gora
Kotizacija: 250 EUR

Datum: 29. 03. 2019
Ura: 14:30
Organizator: Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino
Lokacija: Gasilsko reševalni center Postojna, Prečna ulica 6, Postojna
Kotizacija: je ni

Datum: 19. 03. 2019
Ura: 19:30
Organizator: ZD Velenje
Lokacija: Hotel Paka
Kotizacija: je ni

Datum: 15. – 16. 03. 2019
Ura: /
Organizator: Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Sekcija UZVN / MRMI
Lokacija: Novo mesto
Kotizacija: je ni

Evtanazija je v zadnjem času deležna veliko pozornosti v splošni javnosti, o njej pa so razpravljali tudi na zadnji generalni skupščini Svetovne medicinske organizacije. Občutljivo temo smo iz različnih zornih kotov osvetlili tudi na simpoziju, ki ga je v sredo, 13. marca 2019 organizirala Slovenska medicinska akademija. Na simpoziju so strokovnjaki poglobljeno spregovorili o pravnih in psiholoških vidikih evtanazije, izkušnjah z evtanazijo v evropskih državah in ZDA, psihosocialnih ukrepih za zmanjšanje potrebe po evtanaziji ter vlogi izobraževalnih ustanov pri oblikovanju odnosa zdravstvenih delavcev do nedotakljivosti življenja. Predstavljena so bila tudi stališča Državne komisije za medicinsko etiko, zdravniških organizacij in Svetovne medicinske organizacije o evtanaziji. V okviru programa so bili predstavljeni prispevki prof. dr. Roberta Petkovška, dekana Teološke fakultete Univerze v Ljubljani; prof. dr. Pavla Poredoša; predsednika Slovenske medicinske akademije; dr. Huberta Požarnika, psihologa in psihoterapevta; dr. Mitje Deisingerja, nekdanjega ustavnega sodnika in strokovnjaka za kazensko pravo; prof. dr. Petra Preglja, spec. psihiatrije in sodnega izvedenca; prof. dr. Mance Košir, dolgoletne prostovoljke hospica; Maje Ebert Moltara, vodje paliativnega tima na Onkološkem inštitutu; doc. dr. Božidarja Voljča, predsednika Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko; prof. dr. Radka Komadine, predsednika Slovenskega zdravniškega društva; prof. dr. Igorja Švaba, dekana Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in red. prof. dr. Boruta Ošlaja iz Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Prezentacije s simpozija o evtanaziji 2019:

  • doc. dr. Božidar Voljč – PRENOS ( .docx datoteka)
  • dr. Hubert Požarnik – PRENOS ( .pptx datoteka)
  • dr. Maja Ebert Moltara – PRENOS ( .pptx datoteka)
  • dr. Mitja Deisinger – PRENOS ( .docx datoteka)
  • dr. Robert Petkovšek – PRENOS ( .pptx datoteka)
  • prof. dr. Borut Ošlaj – PRENOS ( .docx datoteka)
  • prof. dr. Igor Švab – PRENOS ( .pptx datoteka)
  • prof. dr. Manca Košir – PRENOS ( .docx datoteka)
  • prof. dr. Peter Pregelj – PRENOS ( .ppt datoteka)
  • prof. dr. Radko Komadina – PRENOS ( .pptx datoteka)

Povzetek s simpozija o evtanaziji PRENOS ( .docx datoteka)