Prispevki

Slovensko zdravniško društvo z zaskrbljenostjo spremlja dolgoletno pomanjkanje števila družinskih zdravnikov in posledično tudi njihovo preobremenjenost, saj ta slej ko prej prične ogrožati strokovno kakovost in varnost njihovega dela. S tega vidika potezo sindikata Praktik.Um razume kot klic na pomoč pri dogovarjanju s politiko, s katero v tem trenutku ne najdejo nujno potrebnega dogovora. Slovensko zdravniško društvo podpira njihova prizadevanja pri omogočanju boljših standardov in normativov.

Ustanovljena je bila Slovenska medicinska akademija

V četrtek, 5. januarja je v prostorih Slovenskega zdravniškega društva potekala ustanovna seja Slovenske medicinske akademije. Z ustanovitvijo Slovenske medicinske akademije se je Slovenija pridružila preostalim 23 evropskim državam, v katerih medicinske akademije že delujejo v okviru nacionalnih zdravniških organizacij. Slovenska medicinska akademija, ki ji bo predsedoval prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., predstojnik Katedre za interno medicino MF UL in nekdanji dolgoletni predsednik Slovenskega zdravniškega društva, predstavlja strokovni in etični vrh zdravniške stroke, njeno poslanstvo pa je samostojno odzivanje na dogodke in pomembna javna vprašanja, povezana z zdravništvom.

Na ustanovni seji Slovenske medicinske akademije sta bila izvoljena tudi podpredsednika prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. in prof. dr. Dušan Šuput, dr. med. ter glavni tajnik prof. dr. David B. Vodušek, dr. med.

Ustanovni člani Medicinske akademije SZD: prof. dr. Tadej Battelino, prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, prof. dr. Ksenija Geršak, prof. dr. Miram F. Kenda, prof. dr. Radko Komadina, prof. dr. Srečko Koren, prof. dr. Ljubo Marion, prof. dr. Mirko Omejc, prof. dr. Dušica Pahor, prof. dr. Pavel Poredoš, prof. dr. Andreja Sinkovič, prof. dr. Dušan Šuput, prof. dr. Igor Švab, prof. dr. Veljko Vlaisavljevič, prof. dr. David B. Vodušek in doc. dr. Božidar Voljč.

»Ustanovitev Slovenske medicinske akademije je bil nujen in potreben korak za strokovno obravnavo in odziv na aktualne teme z medicinskega področja. Medicinske akademije, ki delujejo v okviru medicinskih združenj, so v tujini nekaj običajnega, zato je bil čas, da jo ustanovimo tudi v Sloveniji. Njen strokovni in etični vrh bodo zastopali strokovnjaki, izbrani na podlagi dolgoletnih izkušenj v medicinski stroki ter mednarodne odličnosti in uspehov,« je ob ustanovitvi Slovenske medicinske akademije SZD poudaril prof. dr. Radko Komadina, dr. med., predsednik Slovenskega zdravniškega društva.

SZD z novim vodstvom

Člani Slovenskega zdravniškega društva so danes na 14. kongresu Slovenskega zdravniškega društva, ki je hkrati tudi volilna skupščina, izvolili novo vodstvo. Za predsednika je bil izvoljen prof. dr. Radko Komadina, dr. med., spec. splošne in travmatološke kirurgije iz Splošne bolnišnice Celje in Medicinske fakultete v Ljubljani, za generalnega sekretarja pa Leon Herman, dr. dent. med.

»Iskreno sem vesel za izkazano zaupanje, hkrati pa se zavedam velike odgovornosti, ki jo prinaša vodenje Slovenskega zdravniškega društva. Tudi v prihodnje si bomo v društvu seveda prizadevali za strokovno delovanje, obravnavanje aktualne problematike na področju medicinske stroke in mednarodno povezovanje. Želim si, da društvo tudi v prihodnje ostaja osrednja in od drugih zdravniških organizacij neodvisna izobraževalna organizacija ter ločena od aktualne politike,« je ob izvolitvi povedal prof. dr. Radko Komadina, dr. med., spec. splošne in travmatološke kirurgije iz Splošne bolnišnice Celje, ki je do sedaj opravljal funkcijo generalnega sekretarja Slovenskega zdravniškega društva.

Koordinacija zdravniških organizacij (KZO) je za četrtek, 25. avgusta 2016 ob 11.00 uri, v Domus Medica na Dunajski 162 v Ljubljani, sklicala novinarsko konferenco, z namenom, da zdravniške organizacije, ki delujemo znotraj KZO, glede na nedejavnost Vlade, ponovno opozorimo na potrebo po takojšnji celoviti reformi zdravstvenega sistema, ter predstavimo poglede zdravniških organizacij na predlagano novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Žal se je včeraj zgodil tragičen dogodek, ki je pretresel zdravniški ceh in v katerem je med opravljanje svojega poklica, izgubil življenje naš kolega, Luis Guilermo Martinez Bustamante.

Zato bo novinarska konferenca v prvi vrsti namenjena poklonu našemu kolegu, ki je med opravljanjem svojega plemenitega poslanstva, padel pod streli morilca. Pokomentirali bomo vzroke, ki so pripeljali do tega tragičnega dogodka in posledice le-tega.

Bolj kot kadarkoli prej je prav da se zdravništvo na ta dan (25.08.2016) po vsej državi pokloni svojemu preminulemu kolegu na skupnem sestanku po jutranjem raportu. Sestanke organizirajte predstavniki zdravniških organizacij v sodelovanju z vodstvi zavodov.

Zdravniške organizacije želimo opozoriti, da napadi na zdravnike in druge zdravstvene delavce niso redkost. Popolnoma nam je jasno, da je vzrok temu splošna družbena klima v državi. Politika državljanom obljublja več pravic kot jih obstoječi zdravstveni sistem zmore zagotoviti. Po drugi strani pa nekateri mediji, ki pišejo po naročilu politike in kapitala, prikazujejo zdravnike kot dvoživke, zaslužkarje, »bogove v belem«, skratka, kot ceh, ki mu je zdravje prebivalcev zadnja skrb. Posledično se nezadovoljstvo državljanov, skrb in strah, spremenita v sovraštvo, rezultat katerega so taka nerazumljiva dejanja.

Zdravništvo bo v prihodnje še bolj odločno zahtevalo vzpostavitev sodobnega in dostopnega zdravstvenega sistema in take pogoje dela, kjer bomo zdravniki lahko naš zahtevni poklic opravljali mirno, zbrano, brez pritiskov kakršnih smo deležni zdaj.

Zato se spoštovane kolegice in kolegi, zberite v čim večjem številu.

S spoštovanjem in lepimi pozdravi,

predsednik Slovenskega zdravniškega društva – prof.dr. Pavel Poredoš, dr.med.

predsednik Zdravniške zbornice Slovenije – prim. Andrej Možina, dr.med.

predsednik FIDES – Konrad Kuštrin, dr.med.

predsednica SZZZZS – Helena Mole, dr.med.

Poziv zdravnikom v poklon tragično preminulemu kolegu (.doc datoteka)

Na 14. redni seji Glavnega odbora SZD (GO), ki je bila v četrtek, 23. junija 2016, je predsednik SZD prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., seznanil prisotne, da bo XIV. kongres in 153. redna – letos tudi volilna – skupščina SZD 14. in 15. oktobra 2016 v Austria Trend Hotelu v Ljubljani.

Strokovna tema bo Izzivi pri obvladovanju nalezljivih bolezni. Organizirana bo tudi okrogla miza s stanovsko temo, uvodničarji bodo s področja etike, prava, predstavljen pa bo tudi klinični vidik. Letošnji kongres se bo zaključil z volitvami, volilo se bo predsednika, dva podpredsednika (eden iz vrst stomatologov, razen če je predsednik stomatolog), generalnega sekretarja, tri člane nadzornega odbora in pet članov častnega razsodišča SZD. Volijo elektorji, ki jih imenujejo regijska zdravniška društva, in sicer 1 (enega) na 50 (petdeset) članov. Organizirana bosta tudi imenovanje častnih članov in podelitev priznanja »Marka Gerbca« in priznanja »dr. Franca Derganca«.

Program (.doc datoteka)

Kandidacijski postopek (.doc datoteka)

Razpis za priznanja (.doc datoteka)

Na SZD smo pripravili predlog dopolnil Statuta SZD, ki bo omogočil ustanovitev Medicinske akademije Slovenskega zdravniškega društva. Sprejet bo pravilnik, kjer bo opredeljeno imenovanje članov, pogoji za članstvo, določeno bo, kdo voli ustanovne člane, poslanstvo akademije in ne nazadnje tudi zgornje število članov. Aktivnosti v smeri ustanovitve akademije se bodo še nadaljevale.

Vsakoletni natečaj za mednarodne Medisove nagrade za medicinske dosežke je namenjen raziskovalcem in strokovnjakom, ki so predstavili ali objavili svoje znanstveno-raziskovalno delo na specifičnem medicinskem področju.

V letu 2016 Medis vabi k sodelovanju in prijavi vse strokovnjake iz področij alergologije, anesteziologije, farmacije, nevrologije, oftalmologije, pediatrije, pulmologije, revmatologije ali urologije, da sodelujejo s svojimi raziskovalnimi prispevki.

Kriteriji za prijavo

V natečaju lahko sodelujete s svojimi znanstveno-raziskovalnimi prispevki, ki ste jih predstavili na pomembnem evropskem ali svetovnem kongresu v obliki posterja ali ustne prezentacije, ali s člankom, ki je bil objavljen v prepoznavni zdravstveni publikaciji s faktorjem vpliva (Impact Factor) več kot 1,5.

Raziskovalno delo mora biti sprejeto in predstavljeno oziroma objavljeno med

1. septembrom 2015 in 31. avgustom 2016.

Natečaj je razpisan v osmih državah, v katerih Medis posluje: Avstrija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Madžarska, Makedonija, Slovenija, Srbija.

Strokovna žirija, ki jo sestavljajo mednarodno priznani zdravniki različnih specialnosti, bo izbrala finaliste in po enega zmagovalca iz vsakega razpisanega medicinskega raziskovalnega področja.

Prijave do: 15. september 2016

Prijave na: awards.medis.si

Nagrada Medis Awards:

  • skulptura iz brona, imenovana Bodočnost (Future)
  • finančna vzpodbuda v višini bruto 2.500 €

Finalisti in člani strokovne žirije bodo povabljeni na slavnostno prireditev ob podelitvi nagrad, ki bo konec novembra 2016 v Ljubljani. Prijavite se in postanite del Medis Awards mreže priznanih strokovnjakov!

Več informacij o natečaju:

awards.medis.si

awards@medis.si

Oglas Medis Awards (.pdf datoteka)

ZVEZA DRUŠTEV – SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO

vabi

STROKOVNE SEKCIJE IN ZDRUŽENJA SZD, ZDRAVNIŠKA DRUŠTVA IN POSAMEZNE ČLANE,

da pripravijo predloge za

PODELITEV PRIZNANJ »ČASNI ČLAN SZD«

PODELITEV PRIZNANJA »MARKA GERBCA«

PODELITEV PRIZNANJA »DR. FRANCA DERGANCA«

Predloge za vsa priznanja Slovenskega zdravniškega društva bodo obravnavale komisije za posamezno priznanje pri SZD.

Vsa priznanja bodo podeljena na XIV. kongresu Slovenskega zdravniškega društva, ki bo 14. in 15. oktobra 2016 v Ljubljani.

Pravilniki za podelitev vseh treh priznanj so na voljo v tajništvu in spletni strani Slovenskega zdravniškega društva: http://www.szd.si

Predloge za posamezno priznanje pošljite na naslov:

Zveza društev – Slovenskega zdravniškega društva, Dunajska 162, 1000 Ljubljana ali tajnistvo@szd.si , najkasneje do 30.08.2016.

Odziv je bil dober, prisotni so bili predstavniki treh največjih in regijskih urgentnih centrov ter mag. Andrej Bručan, dr. med., kot pooblaščenec Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS). Andrej Bručan je namreč pripravil poročilo o UC, potem ko je obiskal 10 od 12 urgentnih centrov ter se soočil z njihovimi problemi in pomanjkljivostmi. Na sestanku je bilo prisotnih nekaj predsednikov Strokovnih svetov – zastopane pa so bile vse stroke, ki sodelujejo v urgentnih centrih. Ugotovitve in izhodišča, ki so jih sprejeli, so:

  • Urgentni centri prinašajo dodano vrednost, stroka jih podpira, potrebne pa so nekatere spremembe oz. dopolnitve.
  • Urgentnih zdravnikov specialistov je veliko premalo, ZZS mora nujno povečati število mentorjev za specializacije iz urgentne medicine. Potrebno bo celo desetletje, da bo specialistov urgentne medicine dovolj in bodo v celoti lahko prevzeli delo v urgentnih centrih.
  • Ministrstvo mora takoj prekiniti s sedanjim deljenim načinom financiranja (primarna raven s pavšali, sekundarna po storitvah), ki onemogoča homogenost delovnega procesa v urgentnih centrih.
  • Določiti je treba pristojnosti specialistov družinske medicine, specialistov urgentne medicine, specialistov iz bolnišničnih specialističnih ambulant, ki se v “prehodnem obdobju” srečujejo v urgentnem centru, ter določiti meje med urgenco v urgentnih centrih in dežurno službo na primarni ravni.
  • Pediatrična urgenca po urgentnih centrih ne deluje.

Prof. dr. Radko Komadina, dr.med., svet.
Generalni sekretar SZD

Novi urgentni centri so dodana vrednost v zdravstvenem sistemu in prinašajo številne koristi za paciente. Pa vendar se soočamo z nezadostnim številom zdravstvenega osebja, deljenim financiranjem, neformaliziranimi razmejitvami pristojnosti, problematiko pediatričnih urgenc…
Javnost bi radi seznanili z nekaterimi težavami, s katerimi se soočamo, predvsem pa bi radi prepričali politiko, da zgradi mostove med bolnišnicami in zdravstvenimi domovi.
Več si lahko preberete v pripetem vabilu.

Vabljeni!

Vabilo (.docx datoteka)