Prispevki

Na 22. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, v torek, 10. februarja 2015 je prof. dr. Miran Kenda, dr.med., opozoril na nedavno sprejeto odločitev na 73. skupščini ZZS (17.12.2014) v vezi homeopatije – sklep št. 9: »Skupščina ZZS predlaga MZ, da se predpisi spremenijo tako, da zgolj ukvarjanje s homeopatsko dejavnostjo ni razlog za odvzem zdravniške licence.«

V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da je sprejeti sklep zelo ohlapen in všečen javnemu mnenju in političnim interesom in ga mediji dodobra popularizirajo. Dejstvo pa je, da je strokovna javnost veliko bolj zadržana, vključno z državno KME, ki jo vodi doc.dr. Božidar Voljč. Prof. Poredoš je povedal, da se je udeležil seje Odbora za zdravstvo pri DZ in skozi razpravo se je pokazalo, da je slovenski prostor tudi glede evtanazije izrazito razdeljen. Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: Sprejeta priporočila ZZS v zvezi s homeopatijo (73 skupščina ZZS- sklep št. 9) niso skladna s Kodeksom medicinske etike.

Polona Lečnik Wallas, univ.dipl.soc.

Na 22. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, ki je bila v torek, 10. februarja 2015 so člani sprejeli sklep, da se za podpresednika GSS imenuje Prof.dr. Ljuba Marion-a.

Polona Lečnik Wallas, univ.dipl.soc.

Na 22. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, ki je bila v torek, 10. februarja 2015 je GSS sprejel sklep, v katerem podpira ustanovitev sekcije vendar pod spremenjenim imenom, ki jasno opredeljuje, da gre za izvedeništvo v okviru zavarovalništva in ne sodno izvedeništvo. Predlagano ime je : Sekcija za medicinsko izvedeništvo in zavarovalniško medicino SZD.

Polona Lečnik Wallas, univ.dipl.soc.