Priznanje Andreja Otona Župančiča se podeljuje učiteljem, znanstvenim delavcem in sodelavcem UL Medicinske fakultete za vrhunsko znanstveno-raziskovalno delo, s katerim so odločilno prispevali k ugledu in prepoznavnosti UL MF.

Razpis za podelitev priznanja Andreja Otona Župančiča je dostopen v spodnjem dokumentu.

Razpis za priznanje Andreja Otona Župančiča za vrhunsko raziskovalno delo v letu 2022 (.pdf datoteka)

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani podeljuje Lavričevo priznanje za uspešno pedagoško delo učiteljem in asistentom na dodiplomski in podiplomski stopnji ter organizacijske, znanstvenoraziskovalne in strokovne dosežke, ki sodijo v okvir pedagoškega dela na UL MF.

Razpis za Lavričevo priznanje za študijsko leto 2021/2022 je dostopen v spodnjem dokumentu.

Razpis za Lavričeva priznanja za študijsko leto 2021/2022 (.pdf datoteka)

Datum: 4. februar 2022
Organizator: Soorganizacija
Lokacija: Videokonferenca