Datum: 26. september 2020
Ura: 07:45
Organizator: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete UL | Klinika za ORL in CFK, UKC Ljubljana | Foniatrična sekcija Združenja otorinolaringologov Slovenije SZD
Lokacija: Medicinska fakulteta Ljubljana (velika predavalnica), Korytkova ulica 2, Ljubljana
Kotizacija: 80 EUR (z DDV) | za upokojene zdravnike in študente ni kotizacije

V Slovenskem zdravniškem društvu želimo opozoriti, da stihijsko uvajanje uporabe informacijske tehnologije v komunikaciji med bolnikom in njegovim zdravnikom, ki smo jo v epidemiji uporabljali kot izhod v krizi, postala stalnica zdravniških storitev na primarnem nivoju tudi v nekriznem času. Pozivamo k ponovnem razmisleku, v kolikšnem obsegu jo lahko uporabimo pri obravnavi zlasti starejših bolnikov na primarnem nivoju.

Vprašati se moramo, ali trenutna infrastruktura omogoča varno dostopnost zdravnikov na primarnem nivoju in zagotavlja enako kakovostno storitev, kot je osebni stik z bolnikom. Poleg tega uporaba informacijske tehnologije ni regulirana s strani plačnika in sočasno skrajšuje neposredni ordinacijski čas zdravnika.

V Slovenskem zdravniškem društvu predlagamo, da se aktualno problematiko glede dostopnosti primarnih zdravnikov rešuje na sistemskem nivoju, in sicer:

  • da se, v kolikor in kjer je to potrebno, vzpostavi telekomunikacijska infrastruktura, ki zagotavlja varno izvajanje storitev,
  • da se zaposli ustrezne kadre, usposobljene za odgovore na telefonske klice in enostavna administrativna vprašanja,
  • da se izboljšajo zdravstveni informacijski sistemi in poenotijo baze podatkov ter informacisjki sistemi povežejo med seboj,
  • da se zmanjša adminstrativno breme za zdravnike na primarnem nivoju in
  • da se reši obračunavanje in plačevanje uporabe takšnih storitev.

Sočasno prosimo bolnike, da svoje klice racionalizirajo in poiščejo odgovore na spletnih straneh zdravstvenih zavodov, v kolikor je to mogoče.

Datum: 18. september 2020
Ura: 12:00
Organizator: Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo, Sekcija za klinično nevrofiziologijo SZD
Lokacija: Ljubljana
Kotizacija: /

Datum: 17. 09. 2020
Ura: 13:30
Organizator: Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino
Lokacija: Medicinska fakulteta, Velika predavalnica, Ljubljana in preko Zoom-a
Kreditne točke: 3,2

Datum: 14. -15. september 2020
Ura: 09:00
Organizator: Program za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca, KO za kardiologijo, UKC Ljubljana in Center for Advanced Heart Failure, Memorial Hermann Heart & Vascular Institute, Houston
Lokacija: Grand hotel Bernardin, Portorož
Kotizacija: je ni

Datum: 10. – 11. september 2020
Ura: 09:00
Organizator: Alergološka in imunološka sekcija SZD
Lokacija: Ramada Resort Hotel, Kranjska Gora
Kotizacija: 250 EUR

V torek, 8. septembra, je potekala 7. seja Koordinacije zdravniških organizacij, ki ji je sledila izjava za medije.

Izjavo predsednikov organizacij o Zakonu o dolgotrajni oskrbi, pozivu ZZZS k realizaciji pogodbeno dogovorjenega programa zdravstvenih storitev in zahtevo ZZZS za zagotavljanje dostopnosti do zobozdravstvenih storitev ter dostopnosti zdravnikov s primarne ravni najdete na povezavi.

V torek, 8. septembra, bo potekala 7. seja Koordinacije zdravniških organizacij, ki ji bo sledila izjava za medije.

V izjavi za medije bodo predsedniki zdravniških organizacij predstavili:

  • odziv KZO na predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi,
  • odziv na poziv ZZZS k realizaciji pogodbeno dogovorjenega programa zdravstvenih storitev (Odprto pismo SZZZZS),
  • odziv ZZS na zahtevo ZZZS za zagotavljanje dostopnosti do zobozdravstvenih storitev.

Datum: 04. – 05. september 2020
Ura: 10:00
Organizator: Združenje ortopedov SZD
Lokacija: Moravske Toplice
Kotizacija: za člane Združenja ortopedov SZD je ni, za ostale udeležence: 200 EUR