Dostopnost zdravnikov na primarnem nivoju / Uporaba informacijske tehnologije v zdravstvu

V Slovenskem zdravniškem društvu želimo opozoriti, da stihijsko uvajanje uporabe informacijske tehnologije v komunikaciji med bolnikom in njegovim zdravnikom, ki smo jo v epidemiji uporabljali kot izhod v krizi, postala stalnica zdravniških storitev na primarnem nivoju tudi v nekriznem času. Pozivamo k ponovnem razmisleku, v kolikšnem obsegu jo lahko uporabimo pri obravnavi zlasti starejših bolnikov na primarnem nivoju.

Vprašati se moramo, ali trenutna infrastruktura omogoča varno dostopnost zdravnikov na primarnem nivoju in zagotavlja enako kakovostno storitev, kot je osebni stik z bolnikom. Poleg tega uporaba informacijske tehnologije ni regulirana s strani plačnika in sočasno skrajšuje neposredni ordinacijski čas zdravnika.

V Slovenskem zdravniškem društvu predlagamo, da se aktualno problematiko glede dostopnosti primarnih zdravnikov rešuje na sistemskem nivoju, in sicer:

  • da se, v kolikor in kjer je to potrebno, vzpostavi telekomunikacijska infrastruktura, ki zagotavlja varno izvajanje storitev,
  • da se zaposli ustrezne kadre, usposobljene za odgovore na telefonske klice in enostavna administrativna vprašanja,
  • da se izboljšajo zdravstveni informacijski sistemi in poenotijo baze podatkov ter informacisjki sistemi povežejo med seboj,
  • da se zmanjša adminstrativno breme za zdravnike na primarnem nivoju in
  • da se reši obračunavanje in plačevanje uporabe takšnih storitev.

Sočasno prosimo bolnike, da svoje klice racionalizirajo in poiščejo odgovore na spletnih straneh zdravstvenih zavodov, v kolikor je to mogoče.