Datum: 19. 10. 2018
Ura: 08:30
Organizator: Sekcija za otroško nevrologijo SZD in Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije
Lokacija: M Hotel, Derčeva 4, Ljubljana
Kotizacija: 100 EUR

»Častno razsodišče SZD z razočaranjem spremlja razlage Ministrstva za zdravje o želji po večji produktivnosti zdravništva in paradigmo “šest ur in pol na dan”. Zdravniški poklic je predvsem intelektualen in ga ne moremo in smemo spremeniti v obrt, kjer se meri količina izdelkov. Vsaka zdravstvena politika, ki bo medicino postavljala v nenaravno vlogo, bo obsojena na neuspeh,« opozarja prim. dr. Teodor Pevec dr. med., predsednik častnega razsodišča Slovenskega zdravniškega društva.

Generalna skupščina Svetovne medicinske organizacije sprejela poročilo Odbora za etiko o evtanaziji in asistiranem samomoru

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., predsednik Slovenskega zdravniškega društva se je udeležil Konference o medicinski etiki in generalne skupščine Svetovne medicinske organizacije (World Medical Association), ki je potekala med 2. in 6. oktobrom v Reykjaviku. Generalna skupščina je 5. oktobra 2018 sprejela poročilo Odbora za etiko o evtanaziji in asistiranem samomoru (Physician Assisted Suicide). Priporočilo navaja, da se razprava o evtanaziji in asistiranem samomoru nadaljuje v konstitucionalnih članicah in nacionalnih zdravniških organizacijah. Odbor za etiko razpravo želi razbremeniti čustev, hkrati pa spoštuje prakse v posameznih državah z različno versko in kulturno tradicijo ter stopnjo razvoja. Odbor je članice pozval k svobodni razpravi in predstavitvi ugotovitev na skupščini Svetovne medicinske organizacije v prihodnjem letu. Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., je pozval Slovensko medicinsko akademijo, ki predstavlja strokovni in etični vrh medicinske stroke, da pripravi širšo razpravo na temo evtanazije in asistiranega samomora, ki bo predvidoma potekala že decembra 2018.

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., predsednik Slovenskega zdravniškega društva se je udeležil Konference o medicinski etiki in generalne skupščine Svetovne medicinske organizacije (World Medical Association)

Datum: 28. – 29. 09. 2018
Ura: 08:30
Organizator: Združenje internistov SZD
Lokacija: Domus medica, Ljubljana
Kotizacija: 180 EUR

Datum: 21.09.2018 – 18. 09. 2019
Ura: 09:00
Organizator: SMIZM pri SZD
Lokacija: Ljubljana
Kotizacija: 250/500 EUR

Datum: 19. 09. 2018
Ura: 19:30
Organizator: ZD Velenje
Lokacija: Hotel Paka, Velenje
Kotizacija: /

Datum: 13. – 14. 09. 2018
Ura: 10:00
Organizator: ZD Maribor
Lokacija: Športna dvorana Lukna, Maribor
Kotizacija: /

Datum: 18. – 22. 07. 2018
Ura: /
Organizator: SDSA in GASI
Lokacija: Ekonomska šola Lj., Ljubljana
Kotizacija: 180 EUR

Ljubljana, 17. julij 2018 – Slovensko zdravniško društvo tako kot ostale zdravniške organizacije opozarja na neustrezno reševanje problematike otroške srčne kirurgije v Sloveniji in ostale ukrepe v zdravstvu, ki vodijo v razvrednotenje dela slovenskih zdravnikov in povečevanje nezadovoljstva zaposlenih v zdravstvu.

V Slovenskem zdravniškem društvu spremljamo dogajanje v povezavi z ustanovitvijo Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni in ukrepe glede reševanja kadrovskih izzivov. Dejstvo, da bodo tuji zdravniki, ki v Slovenijo prihajajo predvsem zaradi odhodov domačih strokovnjakov, za svoje delo dobili neprimerno višje plačilo od domačih specialistov, je popolnoma nesprejemljivo. Slovenski zdravniki tudi ne morejo opravljati vloge prevajalcev, saj takšno delo vodi v napake, ki lahko ogrozijo zdravje pacientov. Rešitve, ki jih sprejema vlada, so zgolj hitri poskusi reševanja nastalega stanja na področju otroške srčne kirurgije, na katerega stroka opozarjala že dalj časa. Posledice takšnih ukrepov bodo povečevanje nezadovoljstva zaposlenih v zdravstvu in množično odhajanje mladih zdravnikov v tujino, specialistov, ki jih zdravstveni sistem še kako potrebuje. Težave pri vzpostavitvi delovanja Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni pa so sedaj tudi v praksi pokazale na nesmiselne rešitve novo sprejetega Zakona o zdravstveni dejavnosti, na katere smo zadnje leto opozarjale vse zdravstvene organizacije.

»Sedanji ukrepi vlade vodijo v poniževalno razvrednotenje zdravniškega dela. Zadnje poteze zdravstvene politike panično mašijo razpoke, na katere smo opozarjali že v času sprejetja noveliranih zdravstvenih zakonov in predvideli, da vodijo v rušenje zdravstvenega sistema. V Slovenskem zdravniškem društvu opozarjamo, da je takoj potrebno izboljšati pogoje za delo slovenskih zdravnikov. Ob sedanjih razmerah nosilci zdravstvene dejavnosti vsekakor ne moremo več zagotavljati strokovno varnega dela,« opozarja prof. dr. Radko Komadina, dr. med., predsednik Slovenskega zdravniškega društva.