V slovenski družbi je poraba tobaka v vseh oblikah zdravju najbolj škodljiva razvada. Z boleznimi, ki so posledica tobačne odvisnosti izgubljamo zdravje, s prezgodnjo umrljivostjo pa številna življenja. Poraba tobaka v Sloveniji ne upada, Slovensko zdravniško društvo pa kot posebej zaskrbljujočo ocenjuje porast kajenja med žensko populacijo in mladino. Zato pozdravlja in podpira namero Ministrstva za zdravje, da poleg uvajanja določil Evropske direktive o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, predlaga še dodatne ukrepe, ki jih podpira tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Slovensko zdravniško društvo želi posebej izpostaviti svojo podporo popolni prepovedi oglaševanja tobačnih izdelkov, uvedbi licenc za njihovo prodajo in predlogu, da se del z licencami zbranih sredstev nameni varovanju in krepitvi zdravja, prepovedi kajenja v zasebnih vozilih, če so v njih tudi otroci in najstniki, kakor tudi izenačenju elektronskih cigaret z ostalimi tobačnimi izdelki.

Slovensko zdravniško društvo se s tem pridružuje Ministrstvu za zdravje v njegovih usmeritvah po zmanjšanju uporabe tobačnih izdelkov v slovenski družbi, pri sprejemanju in obravnavi določil predlaganega Zakona po poziva poslance Državnega zbora, da v okviru demokratične razprave izkažejo svojo zavzetost in skrb za zdravje slovenskih državljanov.

Za Slovensko zdravniško društvo:

Predsednik SZD: prof. dr Pavle Poredoš, dr. med.
Predsednik Glavnega strokovnega sveta SZD: prof. dr. Miran F. Kenda, dr. med.

Ljubljana , 31.03.2016

Izšel je nov univerzitetni učbenik: Iztok Takač in Ksenija Geršak s sodelavci z naslovom GINEKOLOGIJA in PERINATOLOGIJA. Učbenik Ginekologija in perinatologija predstavlja najobsežnejše delo s področja ginekologije in perinatologije v slovenskem jeziku in je plod sodelovanja 86 uglednih strokovnjakov.

Vabimo vas na predstavitev knjige, ki bo 22. 4. 2016 ob 11:00 uri, v Avditoriju Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska 8. Več si lahko preberete v priloženi zloženki.

Zloženka Ginekologija in perinatologija (.pdf datoteka)

Prepoznavnost anesteziologije kot posebne medicinske stroke je slaba, tako doma kot v tujini. Predstve o anesteziologu, anesteziološkem delu in vlogi anesteziologa v bolnišnici so v javnosti pogosto napačne. Zato smo dolžni svojo stroko predstaviti v javnosti in delo anesteziologa, njegove zadolžitve in odgovornosti približati posamezniku, potencialnemu pacientu, da bo zaradi svoje varnosti zahteval, da za njega skrbi ustrezno usposobljen zdravnik.

doc. dr. Maja Šoštarič, prof. dr. Mirt Kamenik, prim. mag. Dušan Vlahović

Celotni članek si lahko preberete na Učnem portalu.

V časopisu Delo je dne 10. marca 2016 objavljeno stališče predsednika SZD prof. dr. Pavla Poredoša, dr. med., o tem, da je Hipokratova prisega še kako živa in da obstajajo pravila sodelovanja zdravnika s farmacevtskimi podjetji.

Članek v Delu – Pavel Poredoš (.pdf datoteka)

Za ogled vsebine morate biti prijavljeni.

Na pobudo Slovenskega zdravniškega društva smo organizirali okroglo mizo, kjer smo javnosti predstavili organizacijo anesteziološke stroke ter stališča glede pomanjkanja anesteziologov. Okrogle mize so se udeležili Prof. dr. Pavel Poredoš, dr.med, predsednik SZD, prof. dr. Radko Komadina, dr.med., generalni sekretar SZD, prim. dr. Dušan Vlahovič, dr.med, predsednik RSK za anesteziologijo, prof. dr. Mirt Kamenik dr. med., predstojnik katedre za anesteziologijo na Medicinski fakulteti Maribor, doc. dr. Maja Šoštarič dr. med, predsednica SZAIM, dr. Konrad Kuštrin, dr.med., član Strokovnega sveta za anesteziologijo.

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva prof. dr. Pavel Poredoš, dr.med., je spomnil, da se je število anesteziologov v UKC MB v zadnjih letih razpolovilo. Po njegovem prepričanju je glavni krivec za to predvsem vodstvo zavoda, ob tem pa je kritiziral hvaljenje ustanove, ki posluje s pozitivno ničlo ali celo dobičkom, ne pokrije pa potreb prebivalstva, zmanjšuje kadrovske normative ali dejavnost. Če bi že bili uveljavljeni standardi in normativi, do take krize v Mariboru po prepričanju Poredoša ne bi prišlo. Kritičen je bil do vodstva UKC Maribor, ki je namesto slovenskih raje zaposlilo tuje anesteziologe pod istimi pogoji in kljub nižji ceni dela slovenskih kolegov.

Vodja združenja za anesteziologijo doc.dr. Maja Šoštarič, dr.med., je pojasnila, da je v Sloveniji trenutno 235 specialistov anesteziologov ter 122 specializantov, v Sloveniji imamo na 100.000 prebivalcev 10 specialistov anesteziologov. Kot je navedla, jih imajo v Avstriji 17,8, na Danskem 16,5, na Švedskem 23, v Romuniji pa zgolj 4,7 na 100.000 prebivalcev.

Spomnila je, da je že leta 2012 v Sloveniji zaradi širitve kirurške dejavnosti prišlo do večjega pomanjkanja anesteziologov, ki so ga takrat bolnišnice reševale ali s pogodbami z zdravniki iz drugih bolnic in upokojenimi zdravniki, z “uvozom” zdravnikov iz drugih držav ali pa s povečanjem števila specializantskih mest. “Tega so se lotile vse bolnice v Sloveniji z izjemo UKC Maribor, kjer se prav zaradi tega danes soočajo s težavami,” je opozorila.

Generalni sekretar zdravniškega društva prof. dr. Radko Komadina, dr.med., je sicer ocenil, da ima management v zdravstvu zvezane roke, saj se morajo obnašati tako, kot diktira zastarela zakonodaja. Posvaril je pred tem, da bi zdravniki specialisti postali mezdni delavci, njihove storitve pa tržno blago.

Predstojnik katedre za anesteziologijo na mariborski medicinski fakulteti prof.dr. Mirt Kamenik, dr.med., je bil kritičen do ideje o uvajanju medicinskih sester v anesteziologijo. Kot je dejal, tega ne izvaja nobena bolnišnica v Sloveniji in to uvajati v času izrednih razmer bi bilo neprimerno iz strokovnega, moralnega in političnega vidika.

Trenutno kadrovsko stanje v Mariboru je po Kamenikovi oceni posledica zgrešene kadrovske politike v preteklosti, saj se je število specialistov anesteziologije v desetih letih zmanjšalo s 33 na 19. Glede “uvažanja” kolegov iz tujine pa se je vprašal, zakaj ob nižji ceni dela slovenskih specialistov ni bilo mogoče doseči dogovora z njimi, s tujimi pa. Opozoril je, da bi to morala biti rešitev zgolj v primeru, da slovenskega kadra ne bi bilo mogoče zagotoviti, ter tudi na jezikovno oviro.

Tudi predsednik razširjenega strokovnega kolegija za anesteziologijo prim.dr. Dušan Vlahovič, dr.med., se je izrekel proti prenašanju nekaterih kompetenc v anesteziologiji na medicinske sestre. Kot je dejal, pravega argumenta za to ni.

Prof.dr. Jože Ferk, dr.med., iz razširjenega strokovnega kolegija za kirurgijo, sicer tudi kirurg v UKC Maribor, je opozoril, da sedanje kritično stanje v njihovi bolnišnici ni nastalo čez noč. Priznal je, da je v zadnjih letih ob neustrezni kadrovski politiki prišlo tudi do prekomernih odhodov iz bolnišnice, samo lani šest. Prof.dr. Kamenik, dr. med., pa je med drugim potrdil, da je odhod iz UKC Maribor napovedala še ena anesteziologinja, še štirje pa “na glas razmišljajo o tem”.

Predsednik zdravniškega sindikata Fides in anesteziolog Konrad Kuštrin, dr.med.,je na današnji okrogli mizi opozoril, da aktualna politika vrši pritiske na stroko in stroke ne upošteva. Kritičen je bil tudi do vodstva UKC Maribor in vodstva stroke v bolnišnici, ki po njegovih besedah ne bi smeli dopustiti, da so razmere prišle tako daleč. “Ob teh katastrofalnih razmerah pa nihče niti pomisli ne, da bi ponudil svoj odstop,” je dodal.

Na 29. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, ki je bila v torek, 9. februarja 2016, so se prisotni seznanili z aktualnimi zadevami, med drugim tudi glede sodelovanja pri prenovi Etičnega kodeksa pod vodstvom prof. dr. Matjaža Zwittra, dr. med. (ZZS). Potrdili so vsebino prenovljene specializacije za področje otroške in mladostniške psihiatrije, ki bo posredovana ZZS v nadaljnji postopek sprejemanja. Prav tako so sprejeli sklep, da v sekciji UEMS za področje medicinske onkologije potrdijo predstavnika za Slovenijo, imenovanega s strani SZD, prof. dr. Janeza Žgajnarja, dr. med.

Predstavniki Glavnega strokovnega sveta SZD so se tudi seznanili z intenzivnimi aktivnostmi v uredništvu Zdravniškega vestnika, kjer bo dr. Martin Rakuša, dr. med., tajnik Združenja nevrologov SZD, vodil uredništvo spletnega učnega portala www.szd.si. Uredništvo šteje 7 članov, komunikacija poteka preko elektronskih sej. Dr. Rakuša je predstavil strukturiranost portala. Na portalu bodo smernice, prikazi primerov, strokovni članki. Vsak članek bi imel test, za katerega bi vsi sodelujoči – avtor, recenzent in tisti, ki članek reši – dobili SPI-točke. Portal bo dostopen vsem članom SZD. Prof. Geršakova je na kratko predstavila tudi aktivnosti uredništva Zdravniškega vestnika.

Na 28. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, ki je bila v torek, 12. januarja 2016, so prisotni na predlog Sekcije kirurgov otroške kirurgije potrdili, da bo predstavnik Slovenije v sekciji UEMS za področje otroške kirurgije, imenovan s strani SZD, Silvo Lipovšek, dr. med. V sekciji UEMS za področje nevrokirurgije bo predstavnik za Slovenijo, imenovan s strani SZD, prof. dr. Tadej Strojnik, dr. med.