Mednarodno združenje zobozdravnikov – FDI

Stomatološka sekcija SZD je od leta 1991 članica FDI (angl. World Dental Federation, fr. Federation Dentaire International), ki je glavno reprezentativno telo za več kot milijon zobozdravnikov po svetu; razvija zdravstveno politiko in programe izobraževanja. Predstavlja glas zobozdravnikov v mednarodnem zagovorništvu zobozdravstva in podpira posamezna članska združenja pri promocijskih aktivnostih za globalno ustno zdravje.

FDI se zavzema za ustno zdravje; razvija izobraževalne programe in kampanje za ozaveščanje ljudi, organizira kongrese in daje pobude, namenjene napredovanju na področju zobozdravstva. Prav tako se zavzema za to, da se ustno zdravje prednostno obravnava v svetovnih programih zdravja in razvoja. FDI je zagovornik ustnega zdravja kot pomembne komponente celostnega zdravja in spodbuja njegovo vključevanje v preventivne programe kroničnih nenalezljivih bolezni.

V FDI je vključenih preko 200 zobozdravniških združenj iz okoli 130 držav. FDI deluje na nacionalni in mednarodni ravni: s svojimi dejavnostmi in dejavnostmi svojih združenj.
Uradno sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) in je član WHPA (angl. World Health Professions Alliance).

FDI je bil ustanovljen v Parizu leta 1900, njen sedež pa je trenutno v Ženevi v Švici.

ERO – Evropska regijska organizacija pri FDI

Stomatološka sekcija SZD je od leta 1991 tudi članica Evropske regijske organizacije pri FDI, ki je neprofitno združenje, ustanovljeno v skladu z ustavo FDI. ERO je registrirana v švicarskem kantonu Ženeva. Združuje organizacije članice FDI iz evropskega geografskega območja.

Politična stališča FDI (angl. Policy Statements)

Eden od ciljev FDI je razvoj in širjenje politik, standardov in informacij v zvezi z vsemi vidiki zobozdravstvenega varstva po svetu. To počne z objavo političnih stališč – izjav, ki razkrivajo sedanje razmišljanje o različnih vprašanjih, povezanih z ustnim zdravjem, politikami ustnega zdravja in zobozdravniško stroko.

Politična stališča so plod posvetovanj, razprav in soglasij med vodilnimi strokovnjaki s področja ustnega zdravja z vsega sveta. Mnoga stališča so rezultat projektov, ki jih je izvedel Znanstveni odbor FDI (angl. FDI Science Committee), ali pa so bili pripravljeni v sodelovanju z organizacijami, kot je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Politična stališča FDI podrobno orisujejo pogled na vprašanja, ki so v interesu skupnosti glede ustnega zdravja, in so odraz posvetovanj, razprav in soglasij med mednarodnimi skupinami vodilnih strokovnjakov s področja ustnega zdravja. Pomembna so za razvoj politik, krepitev standardov in izmenjavo informacij v zvezi z vsemi vidiki zobozdravstvenega varstva.

Politična stališča obravnavajo vprašanja, ki so tako javna kot strokovna, in so občutljiva na različne pristope do zobozdravstvene oskrbe po vsem svetu. Namenjena so za enostavno branje, dostopna širokemu občinstvu in z vsebino, ki odraža najnovejše dosežke v praksi in znanosti.

Vir zagovorništva za ustno zdravje v skupnosti

Politična stališča FDI sprejmejo nacionalna zobozdravniška združenja (angl. National Dental Associations, NDA), ki so člani FDI. V Sloveniji je to Stomatološka sekcija SZD.

Politična stališča FDI se lahko uporabijo za krepitev regionalnih kampanj zagovorništva ustnega zdravja, kot podpora razpravam na visoki ravni z vlado ter za krepitev razprav o pravnih in etičnih predpisih. Na primer, stališče o politiki FDI v zvezi z zobnimi amalgamom in konvencijo Minamata o živem srebru so večkrat uporabljali različni NDA po vsem svetu, da bi zagovarjali uporabo alternativnih materialov namesto amalgama in spodbujali vlade, da varno upravljajo z odpadki živega srebra. Politična stališča se lahko uporabljajo tudi kot izobraževalna orodja ali kot komunikacijski viri.

Povezava do političnih stališč FDI.

Nova politična stališča FDI

FDI objavila 10 novih političnih stališč, ki kažejo globalno soglasje o ključnih vprašanjih v zvezi z ustnim zdravjem

Generalna skupščina FDI je na kongresu v septembru 2018 v Buenos Airesu potrdila deset novih političnih stališč. Nova stališča se nanašajo na tehnične teme v zobozdravstvu, kot so nanodelci v zobozdravniški praksi, pa tudi na širša vprašanja, vključno z dostopom do kakovostnega zobozdravstvenega varstva za posameznike, razseljene zaradi konfliktov ali drugih težav v svojih matičnih državah.