Sekcija za antikoagulacijsko zdravljenje in preventivo trombemboličnih bolezni