Imenovani novi člani SZD v delovna telesa MZ in NIJZ

Na skupni seji Glavnega strokovnega sveta (GSS), Glavnega odbora in Nadzornega odbora SZD, ki je bila v torek, 8. decembra 2015, je prof. Miran Kenda, dr. med., prisotne seznanil s prošnjo Ministrstva za zdravje, da SZD imenuje svojega predstavnika v delovno skupino za kakovost zdravstvene obravnave in varnost pacientov pri MZ.

Nacionalni inštituta za javno zdravje (NIJZ) je zaprosil SZD, da v usmerjevalni odbor za področje eZdravja imenuje svojega predstavnika. GSS je izpostavil stališče, da bi si morali prizadevati za enoten informacijski sistem na ravni države. Delne rešitve niso smiselne, saj zdravniku dela ne olajšajo, prej nasprotno. Na splošno pa je nesmiselno uvajati e-rešitve, če ni infrastrukture/opreme.