Glavni strokovni svet Slovenskega zdravniškega društva izraža popolno zaupanje v psihiatrično stroko

Glavni strokovni svet SZD se zaveda, da je obravnava psihiatričnega bolnika pogosto povezna s prisilnim zdravljenjem oz. prisilno hospitalizacijo, ki pa v Republki Slovenija poteka po znanih ter točno določenih strokovnih in pravnih protokolih, ki preprečujejo kakršno koli zlorabo. V te protokole so vgrajeni mehanizmi notranjega in zunanjega nadzora, ki jih izvajajo neodvisni strokovnjaki ter tudi varuh človekovih pravic. Zato SZD obsoja in opozarja na nevarnost nedokaznih trditev ter anonimnih prijav medijem, posredovanih mimo vseh pristojnih poti in institucij, ki bi tovrstne pritožbe lahko strokovno obravnavale. Takšen način reševanja morebitnih težav smatra kot popolnoma neprimeren in nevaren, saj se na ta način povzroča velika škoda ne le psihiatrični stroki in ustanovam, temveč tudi psihiatričnim bolnikom, ki so ena najbolj občutljivih populacij.

GSS SZD izraža popolno zaupanje v psihiatrično stroko in bo spremljalo izsledke nadzora Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.

GSS SZD je stališče in soglasno podporo psihiatrični stroki sprejel na 25. redni seji, ki je potekala v torek, 13. junija 2023.