Javni poziv vladi RS za ohranitev javnega zdravstva

V svojem predlogu reorganizacije zdravstvenega sistema so zdravniške organizacije, povezane v KZO, postavile na prvo mesto skrb za ohranitev in krepitev javnega zdravstva.

Pozivamo Vlado RS, da nemudoma sprejme ustrezen ukrep, ki bo izenačil pogoje dela in plačilo za delo pri javnih in zasebnih izvajalcih-koncesionarjih, saj oboji črpajo javna sredstva. S tem bo Vlada RS zaustavila nekontroliran odliv zdravnikov iz bolnišnic in zdravstvenih domov.

Hkrati zahtevamo, da ustrezna služba Ministrstva za zdravje RS (Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu) zagotovi, da bodo storitve pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev enake kakovosti.

Ker so zasebniki-koncesionarji del javnega zdravstva, morajo spoštovati enotne čakalne liste,  zdravniki, ki delajo pri njih, pa morajo biti kot del javnega zdravstvenega sistema neposredno vključeni  v NZV, skladno z določili ZZdrS.

IO Slovenskega zdravniškega društva
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med.
Predsednik

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije
prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

Podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije in predsednik odbora za bolnišnično dejavnost
Boštjan Kersnič, dr. med.