Etični kodeks sodelovanja zdravnikov s farmacevtsko industrijo

Stališče SZD do sodelovanja zdravnikov s farmacevtsko industrijo je zajeto v Etičnem kodeksu sodelovanja zdravnikov s farmacevtsko industrijo, ki ga je skupščina SZD sprejela leta 2014. Sponzoriranje in donacije farmacevtskih družb niso sporne same po sebi, vendar pa morajo biti sredstva namensko porabljena in brez protiuslug. Register je koristen, pomaga h kakovostni obravnavi bolnika, preverja stanje bolezni, način obravnave in principe zdravljenja, ne sme pa vsebovati elementov predpisovanja zdravil neke firme.

Mnenja smo, da morata biti javno in zasebno strogo ločena, da pa se morajo takšne raziskave izvajati s soglasji delodajalca, javne institucije ali pa mora biti aktivnost priglašena pri Komisiji za medicinsko etiko MZ. Sponzoriranje in donacije farmacevtskih družb niso sporne. Tudi registri bolnikov, ki se zdravijo zaradi določene bolezni so koristni, pomagajo k kakovostni obravnavi bolnika, aktivnost pa mora biti priglašena pri Komisiji za medicinsko etiko MZ.

Če povzamemo; donacije so dopustne, denar mora biti strogo namenski in v korist bolnikom, ne pa drugim interesom.

Prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med
Predsednik Slovenskega zdravniškega društva