Priznanja za častne člane SZD prejeli prim. Matija Cevc, dr. med., prim. Gorazd Sajko, dr. dent. med. in prim. Zoran Zabavnik, dr. med.

V okviru slavnostnega večera 155. redne letne skupščine Slovenskega zdravniškega društva so bila podeljena priznanja za častne člane Slovenskega zdravniškega društva, ki so jih za svoj prispevek k delovanju društva prejeli prim. Matija Cevc, dr. med., prim. Gorazd Sajko, dr. dent. med. in prim. Zoran Zabavnik, dr. med.

Prim. Matija Cevc, dr. med. je bil splošni zdravnik v Zdravstvenem domu Ljubljana – Bežigrad, specializant na Interni kliniki Trnovo-Inštiut za gerontologijo UKC Ljubljana, Specialist na Kliničnem oddelku za žilne bolezni Interne klinike UKC Ljubljana, vodja Ambulante za motnje v presnovi maščob, leta 2007 pa je postal vodja Kliničnega oddelka za žilne bolezni Interne klinike UKC Ljubljana. Njegova raziskovalna strokovna dejavnost obsega primarno in sekundarno preventivo srčno-žilnih bolezni, diagnostiko in zdravljenje motenj v presnovi maščob, fibrinolizo in motnje lipidov ter aterosklerozo. Bil je predsednik Sindikata UKC Ljubljana, predsednik Sindikatov v zdravstvu konfederacije PERGAM ter predsednik Zveze sindikatov javnega sektorja konfederacije PERGAM.

Prim. Gorazd Sajko, dr. dent. med. je leta 1995 postal direktor, danes pa na isti funkciji kot predstojnik vodi organizacijsko enoto Zobozdravstvenega varstva v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. Je član Komisije za nadzor s svetovanjem pri Zdravniški zbornici Slovenije, dolgoletni član izvršnega odbora Stomatološke sekcije, že drugi mandat je predsednik Stomatološke sekcije SZD, pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije pa je predsednik Odbora za zobozdravstvo in član komisije Odbora za zobozdravstvo. Je tudi član komisije za strategijo zobozdravstva pri Ministrstvu za zdravstvo. Kot dolgoletni član izvršnega odbora Stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva in pozneje kot njen predsednik je srčno in konstruktivno podpiral preventivno naravnanost Tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani.

Prim. Zoran Zabavnik, dr. med., je bil od leta 1991 do 2016 predstojnik sedanjega Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ter član Razširjenega strokovnega kolegija za anesteziologijo in intenzivno medicino, član Razširjenega strokovnega kolegija za transplantacijo pa je še danes. Poleg mnogih postopkov v intenzivni terapiji se je posebej usmeril na področju obravnave bolnikov s hudo poškodbo ali obolenjem možganov. Osem let je opravljal funkcijo podpredsednika, kasneje pa predsednika Zdravniškega društva Maribor, osem let pa je bil tudi podpredsednik Slovenskega zdravniškega društva. Vrsto let  je bil član glavnega strokovnega sveta Slovenskega zdravniškega društva in prvi predsednik Strokovnega sveta za anesteziologijo in intenzivno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu. Je tudi aktivni član Slovenskega združenja za anesteziologijo in intenzivno medicino, Slovenskega združenja za intenzivno medicino in Slovenskega združenja za zdravljenje bolečin.