V Slovenskem zdravniškem društvu ostro obsojamo kakršnokoli obliko nasilja. Nasilje je nesprejemljivo, njegov izvajalec pa mora biti za nasilno dejanje primerno kaznovan. Prav tako obsojamo spodbujanje in nagovarjanje k nasilju ter širjenje sovražnega govora.

Zdravniki, kot izvajalci zdravstvene dejavnosti, nismo odgovorni za razmere v slovenskem zdravstvu in poskušamo svoje delo, zdravstvene storitve, opravljati po najboljših močeh.

Datum: 19. – 23. januar 2023
Organizator: Sekcija UZVN / MRMI
Lokacija: Novo mesto
Kotizacija: 350 EUR