13. tečaj ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah / 13th Slovenian MRMI Course

Datum:19. – 21. januar 2023
Ura:/
Organizator:Sekcija UZVN / MRMI
Lokacija:Novo mesto
Kotizacija:Udeleženci / Participants: 350 EUR

Ukrepanje Zdravstva ob Velikih Nesrečah / Medical Response to Major Incidents
prireja / organizes

13. slovenski tečaj Ukrepanja zdravstva ob velikih nesrečah (UZVN)
13th Slovenian Medical Response to Major Incidents (MRMI) course

19. – 21. januar 2023 / 19th – 21st January 2023

Prijava in zbirno mesto / Registration and gathering point:
Četrtek, 19. 1. 2023 ob 10:00 / Thursday, 19th January 2023 at 10 am.
Udeleženci predtečaja radijskih zvez se morajo prijaviti ob 08:30!

Kotizacija / Registration fee:

  • Udeleženci / Participants: 350 EUR

Časovnica:

  • Po 15. 12. 2022 bo objavljen okvirni program srečanja.
  • Prijave so za zaključene skupine v sklopu evropskega čezmejnega projekta MAXAID, morebitna prosta mesta bomo objavili 15. 12. 2022.
  • Po 15. 1. 2023 bomo objavili končni program in navodila za udeležence.

Število mest je omejeno!

Prijave:

  • prehospitalni del: tečaj je za zaključeno skupino, morebitna prosta mesta objavimo 15. 12. 2022
  • hospitalni del: tečaj je za zaključeno skupino, morebitna prosta mesta objavimo 15. 12. 2022

Predtečaj radijskih zvez: tečaj je za zaključeno skupino!

Ker se tečaj odvija v varovanem področju vojašnice Franca Uršiča v Novem Mestu, je za vsakega udeleženca potrebno poleg imena in priimka nujno navesti tudi datum in kraj rojstva. Brez ustreznih dokazil (osebna izkaznica, potni list) vstop v vojašnico ni možen!

Bivanje:

Priporočamo terme Dolenjske Toplice, od koder bo organiziran prevoz do vojašnice (za popust uporabite geslo za MRMI tečaj):

T: +386-(0)8-2050-300
F: +386-(0)7-3065-662
E-mail: booking@terme-krka.eu

Uredili smo delovanje spletne učilnice na naslovu: https://classroom.google.com/c/MzI0MTUzNDQ2NTU2?cjc=g3tkqdb

Gradivo za udeležence 13. tečaja

Rezultati zaključnega testa za udeležence

  • Rezultati zaključnega testa MRMI 2023 (v pripravi)