Datum: 25. 10. 2022
Ura: 08:30 – 15:35
Organizator: Slovensko farmacevtsko društvo
Lokacija: Domus Medica, Ljubljana
Kotizacija: 170 EUR

Datum: 21. – 22. oktober 2022
Ura: 7.30 – 19.00, 8.00 – 14.30
Organizator: Sekcija pedontologov SZD
Lokacija: Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana
Kotizacija: DA

Datum: 20. – 21. oktober 2022
Ura: 09:00
Organizator: Katedra za družinsko medicino, MF UL ter Alergološka in imunološka sekcija SZD
Lokacija: Kranjska Gora
Kotizacija: 250 EUR

Datum: 15. 10. 2022
Ura: 09:00
Organizator: Zdravniško društvo Kinetika, Pod Lazami 50, 5290 Šempeter pri Gorici
Lokacija: Kongresni center Perla, Nova Gorica
Kotizacija: 50 EUR

V okviru 159. kongresa Slovenskega zdravniškega društva smo organizairali okroglo mizo na temo « Ali je zdravnik v Sloveniji res nosilec zdravstvene dejavnosti? Zdravnik – svobodni poklic«, ki so se jo udeležili Šime Ivanjko, Bojana Beović, Konrad Kuštrin, Marko Bitenc, Pia Vračko, Matej Cimerman, Iztok Kos in Milena Blaž Kovač. Posnetek okrogle mize najdete na povezavi.

Slovensko zdravniško društvo nasprotuje predlogu Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in zagovarja stališče etične komisije WMA, …

Datum: 14. – 15. 10. 2022
Ura: 9:00
Organizator: Društvo travmatologov Slovenije in Zdravniško društvo Kinetika
Lokacija: Kongresni center Perla, Nova Gorica.
Kotizacija:
– 14.10.2020 – 70 €
– 15.10.2020 – 50 €
– Oba dneva – 100 €

Datum: 14. 10. 2022
Ura: 08:00
Organizator: Slovensko zdravniško društvo
Lokacija: Grand Hotel Portorož, dvorana Galea ali Batana
Kotizacija: je ni

Zdravstvena politika že vrsto let hote ali nehote pospešuje privatizacijo javnega zdravstvenega sistema, kadrovsko siromaši javne zavode, saj tudi najboljši strokovnjaki dobivajo izzive drugod. Podcenjevanje zdravniškega dela v javnem zdravstvu vodi v upad kakovosti in večja varnostna tveganja.

Zdravnik v Sloveniji je vedno manj odgovoren nosilec dela v zdravstvu, čeprav mu to nalaga ZZdrS. Postaja vse bolj uradnik, ki mora iz meseca v mesec povečevati svojo produktivnost, predvsem na področju birokracije. Proces je prišel do skrajnega roba, od koder ne bo več poti nazaj v kakovostno, dostopno in solidarno javno zdravstvo.

Napovedana stavka zdravnikov ne sme biti razumljena kot kruhoborstvo za višje zdravniške plače, temveč kot borba za izboljšanje pogojev za delo z bolniki, za katere je zdravnik moralno, profesionalno in kazensko odgovoren!

Proces slabitve javnega zdravstva je potrebno obrniti, zato slovensko javnost pozivamo h konstruktivni podpori, pogajalce pa k hitri in razumni rešitvi. Napovedana stavka odraža nemoč zdravnikov pri zadržanju strokovnjakov v javnem sektorju!

Slovensko zdravniško društvo

Ljubljana, 3. oktober 2022

Več informacij: pr@szd.si

Ula Ukmar, 040 302 590