Goriški travmatološki dnevi

Datum:14. – 15. oktober 2022
Ura:9:00
Organizator:Društvo travmatologov Slovenije in Zdravniško društvo Kinetika
Lokacija:Kongresni center Perla, Nova Gorica
Kotizacija:– 14.10.2020 – 70 €
– 15.10.2020 – 50 €
– Oba dneva – 100 €

Vabljeni na Goriške travmatološke dneve, ki bodo potekali 14. in 15. oktobra 2022 v Kongresnem centru Perla v Nogi Gorici.

Kotizacija:

  • 10.2020 – 70 €
  • 10.2020 – 50 €
  • Oba dneva – 100 €

Organizator: Društvo travmatologov Slovenije, Dunajska 162, 1000 Ljubljana in Zdravniško društvo Kinetika, Pod Lazami 50, 5290 Šempeter pri Gorici

Prijave na www.goriskidnevi.si

Informacije: Igor Dolenc, idolenc@gmail.com, tel. 040 759 768

PROGRAM SREČANJA

POŠKODBE ZAČETNEGA DELA STEGNENICE IN MEDENICE POSVETOVANJE SODNIH IZVEDENCEV MEDICINSKE STROKE

PETEK, 14. 10. 2022, dopoldne​

POŠKODBE ZAČETNEGA DELA STEGNENICE

09.00 – 09.30 Anatomija, mehanizmi nastanka poškodb kolka in začetnega dela stegnenice, Epidemiologija zlomov kolka in proksimalne stegnenice v Sloveniji 30´ SB Ptuj (T. Pevec)
09.30 – 09.45 Diagnostika poškodb in bolezenskih stanj kolka, medenice in začetnega dela stegnenice 15´ UKC Maribor (A. Čretnik)
09.45 – 10.00 Zlom kolka – pogled anesteziologa 15´ S. Spačal, SB NG
10.00 – 10.15 Psihološki vidiki zdravljenja poškodovanih starostnikov 15´  

 

10.15 – 10.45 ODMOR S KAVO 30´
10.45 – 11.00 Antibiotična profilaksa in Antitrombotiki ob operativni oskrbi zloma kolka 15´ SUB Celje (D. Brilej)
11.00 – 11.15 Oskrba prelomov stegneničnega vratu – osteosinteza ali endoproteza (PEP/TEP) 15´ SB Novo mesto (Z. Preveden)
11.15 – 11.30 Prelomi trohanterne in subtrohanterne regije stegnenice, načini oskrbe in indikacije (Dinamični kolčni vijak vs. žebelj) 15´ UKC Maribor

(A. Čretnik)

11.30 – 11.45 Periprostetični in atipični zlomi stegnenice 15´ Anže Kristan, UKC Ljubljana
11.45 – 12.00 Poškodbe kolčne regije pri otrocih 15´ SB Murska Sobota (S. Stanković)
12.00 – 12.15 Vprašalnik Q43 – Odgovori in vprašanja 15´ SB Jesenice (M. Kovač)
12.15 – 12.30 Reoperacije po zlomu kolka / Neuspešno primarno zdravljenje 15´ M. Andoljšek, SB Jesenice
12.30 – 12.45 Rehabilitacija po prelomih kolka in začetnega dela stegnenice 15´ SB Novo mesto

(Z. Preveden)

12.45 – 13.00 Razprava 15´

PETEK, 14. 10. 2022, popoldne​

POŠKODBE MEDENICE in KOLČNE PONVICE

14.00 – 15.30 Izkušnje slovenskih bolnišnic (10 min) 90´
15.30 – 16.00 ODMOR S KAVO 30´
16.00 – 16.30 Anatomija, mehanizmi nastanka poškodb medenice in razdelitev 15´ SB Slovenj Gradec

(M. Sagmeister, M. Jezernik)

16.30 – 16.45 Poškodbe nasadišč mišic na medenico (avulzije) 15´ SB Nova Gorica (A. Dolgan, S.B Turk, M- Avramski, J. Polanc)
16.45 – 17.00 Izpah kolka in prelomi glavice stegnenice (Pipkin) 15´ SB Izola

(G. Ravnikar, D. Peroša)

17.00 – 17.15 Konzervativno zdravljenje poškodb medenice, indikacije in klinični potek 15´ SB Trbovlje

(M. Rifel)

17.15 – 17.30 Operativno zdravljenje poškodb medenice 15´ UKC Ljubljana

(M. Tomaževič)

17.30 – 17.45 Posebnosti poškodb medenice pri starostnikih 15´ UKC Maribor (A. Čretnik)
17.45 – 18.15 Acetabularni prelomi 30´ UKC Ljubljana

(M. Tomaževič)

18.15 – 18.30 Rehabilitacija po poškodbah medenice, principi in izvedba 15´ SUB Celje (D. Brilej)
18.30 Razprava in zaključek

SOBOTA, 15. 10. 2022, dopoldne​

POSVETOVANJE IZVEDENCEV MEDICINSKIH STROK

  • Posebnosti medicinskega izvedenstva v delovno-pravnih sodnih postopkih (mag. Tanja Pustovrh Pirnat, Višje delovno sodišče Ljubljana)
  • Novosti v zakonodaji izvedenstva, Novela zakona o cest. prometu – 10. odstavek 111 člena ZPrCP-F (Ur. list RS 123/2021) – določilo, ki zahteva od lečečega zdravnika opredelitev teže telesne poškodbe, kar je pravna kategorija (vabilo poslano na vlagatelja novele Ministrstvo za infrastrukturo RS)
  • Aktualna problematika – novosti v Pravilniku o sodnih izvedencih (mag. Tina Rozman, Direktorat za org. zakonodajo in pravosodno upravo Ministrstva za pravosodje)
  • Sestanek članov Društva sodnih izvedencev medicinskih strok Slovenije (prof. dr. Jože Balažic, Inštitut za sodno medicino MF Univ. Ljubljana)

Več informacij na spletni povezavi: www.goriskidnevi.si.