V SZD ostro obsojamo izjavo ministrice za javno upravo, saj je, kljub nemogočim razmeram, s katerimi se že več let spoprijemamo v zdravstvu, naša osrednja pozornost namenjena pravočasni in skrbni obravnavi bolnikov. Vsak, ki meni drugače, ne pozna in ne spremlja razmer v zdravstvu. Zdravniki že vrsto let opozarjamo na napake in pomanjkljivosti zdravstvenega sistema, ki vplivajo na kakovost zdravstvenih storitev, pri katerih pa imamo (pre)pogosto zvezane roke. Po svojih najboljših močeh se borimo, da bolniki prejmejo kakovostne in pravočasne storitve, žal pa smo le izvajalci dejavnosti, prepogosto celo samo birokrati, saj pacientom lahko predpisujemo le storitve, ki jim pripadajo oziroma jih krije ZZZS.

Zato je izjava ministrice popolnoma nesprejemljiva, saj za razmere, za katere je kriva politika, krivi zdravnike, in namesto, da bi spodbujala ohranitev javnega zdravstvenega sistema, zdravnike spodbuja, da si delo poiščejo v tujini, pri zasebnikih ali izven zdravstvene stroke.

Datum: 1. – 2. 12. 2022
Ura: 08:00
Organizator: Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Lokacija: Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani – velika predavalnica
Kotizacija: je ni

V okviru 52. Kirurških dnevov je potekala okrogla miza na temo »Harmonizacija kurikulumov kirurških specializacij v Sloveniji z ETR UEMS«, ki so se je udeležili Bojana Beović, Dejan Bratuš, Matej Cimerman, Tina Jamšek, Samo K. Fokter, Jurij Matija Kališnik, Ivan Kneževič, Radko Komadina, Gregor Norčič, Vesna Novak Jankovič, Gregor Prosen, Vladimir Senekovič in Tina Šapec.

Posnetek okrogle mize najdete na povezavi.

Datum: 18. – 19. 11. 2022
Ura: 08:00
Organizator: Katedra za kirurgijo MF UL v sodelovanju s Katedro za kirurgijo MF UM ter kirurškimi sekcijami Združenja kirurgov SZD
Lokacija: Terme Dobrna, Dobrna 50, 3204 Dobrna
Kotizacija: DA
Kreditne točke: DA

Datum: 17. 11. 2022
Ura: 14:00 – 20:00
Organizator: Alergološka in imunološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva
Lokacija: Domus Medica, Ljubljana
Kotizacija: /

Datum: 25. 10. 2022
Ura: 08:30 – 15:35
Organizator: Slovensko farmacevtsko društvo
Lokacija: Domus Medica, Ljubljana
Kotizacija: 170 EUR

Datum: 21. – 22. oktober 2022
Ura: 7.30 – 19.00, 8.00 – 14.30
Organizator: Sekcija pedontologov SZD
Lokacija: Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana
Kotizacija: DA

Datum: 20. – 21. oktober 2022
Ura: 09:00
Organizator: Katedra za družinsko medicino, MF UL ter Alergološka in imunološka sekcija SZD
Lokacija: Kranjska Gora
Kotizacija: 250 EUR

Datum: 15. 10. 2022
Ura: 09:00
Organizator: Zdravniško društvo Kinetika, Pod Lazami 50, 5290 Šempeter pri Gorici
Lokacija: Kongresni center Perla, Nova Gorica
Kotizacija: 50 EUR