Datum: 20. – 21. oktober 2022
Ura: 09:00
Organizator: Katedra za družinsko medicino, MF UL ter Alergološka in imunološka sekcija SZD
Lokacija: Kranjska Gora
Kotizacija: 250 EUR

Datum: 15. 10. 2022
Ura: 09:00
Organizator: Zdravniško društvo Kinetika, Pod Lazami 50, 5290 Šempeter pri Gorici
Lokacija: Kongresni center Perla, Nova Gorica
Kotizacija: 50 EUR

Datum: 14. – 15. 10. 2022
Ura: 9:00
Organizator: Društvo travmatologov Slovenije in Zdravniško društvo Kinetika
Lokacija: Kongresni center Perla, Nova Gorica.
Kotizacija:
– 14.10.2020 – 70 €
– 15.10.2020 – 50 €
– Oba dneva – 100 €

Datum: 12. – 13. 09. 2022
Ura: 9:00
Organizator: Program za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca, KO za kardiologijo, UKC Ljubljana in Center for Advanced Heart Failure, Houston
Lokacija: Kongresni center Bernardin, Portorož
Kotizacija: je ni

Slovensko zdravniško društvo podeljuje posebna priznanja članom za njihov prispevek na področju zdravstva v Sloveniji:

  • priznanje Marka Gerbca, kot najvišje odličje SZD, za izjemno delo in izredne dosežke na področju zdravstvenega varstva in negovanja človeških vrednot (podeljuje se na štiri leta),
  • priznanje dr. Franca Derganca za medicinsko publicistiko (podeljuje se vsako leto),
  • priznanje dr. Antona Dolenca za izjemne dosežke s področja morale in etike.

Poleg priznanj podeljuje SZD tudi častni naziv in sicer častno članstvo.

Vabimo vas, da posredujete predloge za častne člane, Dergančevo in Dolenčevo priznanje na pr@szd.si do 22. septembra 2022, izmed katerih bo strokovna komisija izbrala prejemnike.

Zaradi spremembe Zakona v društvih (Ur.l.RS 2567/2006, Zakon o društvih, z dne 14.4.2018) je bilo Slovensko zdravniško društvo primorno spremeniti statut SZD. Predlog statuta, ki je usklajen z noveliranim Zakonom o društvih (2018), najdete na povezavi. Vse člane SZD vljudno vabimo, da podajo morebitne komentarje do 10. septembra 2022.

Datum: 17. – 18. junij 2022
Organizator: Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino
Lokacija: Medicinska fakulteta Maribor

Datum: 7. junij 2022
Organizator: Zdravniška zbornica Slovenije
Lokacija: Modra dvorana Domus Medica (Dunajska 162, Ljubljana)

Datum: 3. – 4. junij 2022
Organizator: Stomatološka sekcija SZD
Lokacija: Avditorij Portorož in videokonferenca
Kotizacija: 85 EUR – 260 EUR

Datum: 18. maj 2022
Ura: 14:00 – 20:00
Organizator: Katedra za interno medicino, MF Ljubljana
Lokacija: Domus Medica, Ljubljana