52. Kirurški dnevi – Kirurški infekti & Perioperativna antibiotična profilaksa

Datum:18.- 19. november 2022
Ura:8:00
Organizator:Katedra za kirurgijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Katedro za kirurgijo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru ter kirurškimi sekcijami Združenja kirurgov Slovenskega zdravniškega društva
Lokacija:Terme Dobrna, Dobrna 50, 3204 Dobrna
Kotizacija:Klasična konferenca:
– Referenti: 70 € + DDV (velja za govorca)
– Udeleženci: 120 € + DDV
– Specializanti in upokojenci: 50 € + DDV
– Študenti MF so oproščeni plačila kotizacije

Letošnje Kirurške dneve bomo izvedli v prijetnem ambientu Term Dobrna. Prvi dan letošnjih Kirurških dnevov bo posvečen harmonizaciji programov specializacije slovenskih kirurških programov z ETR UEMS. Strokovna tema bo obravnavala Kirurške infekte in Perioperativno antibiotično profilakso, sledile bodo predstavitve prostih tem.

R. prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svétnik,
specialist splošne kirurgije in travmatologije
Katedra za kirurgijo MF UL

KOTIZACIJA

Klasična konferenca:

  • Referenti: 70 € + DDV (velja za govorca)
  • Udeleženci: 120 € + DDV
  • Specializanti in upokojenci: 50 € + DDV
  • Študenti MF so oproščeni plačila kotizacije

Dogodek bo prijavljen pri Zdravniški zbornici Slovenije, ki bo na podlagi 18. člena Pravilnika o zdravniških licencah vsakemu udeležencu dodelila ustrezno število kreditnih točk.