Prispevki osebe admin

Novinarska konferenca o problematiki novih urgentnih centrov

Novi urgentni centri so dodana vrednost v zdravstvenem sistemu in prinašajo številne koristi za paciente. Pa vendar se soočamo z nezadostnim številom zdravstvenega osebja, deljenim financiranjem, neformaliziranimi razmejitvami pristojnosti, problematiko pediatričnih urgenc… Javnost bi radi seznanili z nekaterimi težavami, s katerimi se soočamo, predvsem pa bi radi prepričali politiko, da zgradi mostove med bolnišnicami in […]

Javna podpora Slovenskega zdravniškega društva

V slovenski družbi je poraba tobaka v vseh oblikah zdravju najbolj škodljiva razvada. Z boleznimi, ki so posledica tobačne odvisnosti izgubljamo zdravje, s prezgodnjo umrljivostjo pa številna življenja. Poraba tobaka v Sloveniji ne upada, Slovensko zdravniško društvo pa kot posebej zaskrbljujočo ocenjuje porast kajenja med žensko populacijo in mladino. Zato pozdravlja in podpira namero Ministrstva […]

Vabilo ob predstavitvi knjige Ginekologija in perinatologija

Izšel je nov univerzitetni učbenik: Iztok Takač in Ksenija Geršak s sodelavci z naslovom GINEKOLOGIJA in PERINATOLOGIJA. Učbenik Ginekologija in perinatologija predstavlja najobsežnejše delo s področja ginekologije in perinatologije v slovenskem jeziku in je plod sodelovanja 86 uglednih strokovnjakov. Vabimo vas na predstavitev knjige, ki bo 22. 4. 2016 ob 11:00 uri, v Avditoriju Medicinske […]

Anesteziologija kot neznana stroka

Prepoznavnost anesteziologije kot posebne medicinske stroke je slaba, tako doma kot v tujini. Predstve o anesteziologu, anesteziološkem delu in vlogi anesteziologa v bolnišnici so v javnosti pogosto napačne. Zato smo dolžni svojo stroko predstaviti v javnosti in delo anesteziologa, njegove zadolžitve in odgovornosti približati posamezniku, potencialnemu pacientu, da bo zaradi svoje varnosti zahteval, da za […]

Sodelovanje zdravnikov s farmacevtskimi družbami

V časopisu Delo je dne 10. marca 2016 objavljeno stališče predsednika SZD prof. dr. Pavla Poredoša, dr. med., o tem, da je Hipokratova prisega še kako živa in da obstajajo pravila sodelovanja zdravnika s farmacevtskimi podjetji. Članek v Delu – Pavel Poredoš (.pdf datoteka)

Okrogla miza; organizacija anesteziološke stroke in predstavitev stališč glede pomanjkanja anesteziologov

Na pobudo Slovenskega zdravniškega društva smo organizirali okroglo mizo, kjer smo javnosti predstavili organizacijo anesteziološke stroke ter stališča glede pomanjkanja anesteziologov. Okrogle mize so se udeležili Prof. dr. Pavel Poredoš, dr.med, predsednik SZD, prof. dr. Radko Komadina, dr.med., generalni sekretar SZD, prim. dr. Dušan Vlahovič, dr.med, predsednik RSK za anesteziologijo, prof. dr. Mirt Kamenik dr. […]

Redna seja Glavnega strokovnega sveta SZD

Na 29. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, ki je bila v torek, 9. februarja 2016, so se prisotni seznanili z aktualnimi zadevami, med drugim tudi glede sodelovanja pri prenovi Etičnega kodeksa pod vodstvom prof. dr. Matjaža Zwittra, dr. med. (ZZS). Potrdili so vsebino prenovljene specializacije za področje otroške in mladostniške psihiatrije, ki bo posredovana […]

Slovenska predstavnika v UEMS za področje otroške kirurgije in nevrokirurgije

Na 28. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, ki je bila v torek, 12. januarja 2016, so prisotni na predlog Sekcije kirurgov otroške kirurgije potrdili, da bo predstavnik Slovenije v sekciji UEMS za področje otroške kirurgije, imenovan s strani SZD, Silvo Lipovšek, dr. med. V sekciji UEMS za področje nevrokirurgije bo predstavnik za Slovenijo, imenovan […]