Sklad za zdravstveno osebje v primeru obolenja s COVID-19

Zavarovalnica Generali je ustanovila sklad za zdravstvene delavce, ki so zboleli za COVID – 19. Do finančne podpore so upravičeni vsi oboleli s COVID – 19, ki so se zdravili v bolnišnici vsaj 3 dni (20 EUR za vsak dan v bolnišnici, 1000 EUR v primeru, da je zdravljenje zahtevalo intenzivno nego). Zneski nadomestil se med seboj seštevajo. Čas veljavnosti sklada je do 31.10.2020.

Pravila sklada ZA IZPOSTAVLJENE POKLICNE SKUPINE V PRIMERU OBOLENJA S COVID-19 (.pdf datoteka)