Datum: 11. 09. 2021
Ura: 09:00
Organizator: SZS
Lokacija: Ljubljana
Kotizacija: je ni

Datum: 2. 9. 2021
Ura: 15:00
Organizator: Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino pri SZD
Lokacija: Medicinska fakulteta – velika predavalnica, Korytkova ulica 2, Ljubljana
Kotizacija: ?

Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko je objavila staliče o omejevanju epidemije COVID – 19.