V Celju bo med 12. in 14. februarjem v Domu sv. Jožefa potekala strokovna konferenca z mednarodnimi predavatelji na temo »Izzivi in priložnosti izvajanja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji«. Na konferenci bodo predstavljeni pilotni projekti podpore prehoda v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi in utemeljitev holističnega pristopa, kot ga je uvedla Cicely Saunders. Prevajanje je zagotovljeno. Kotizacije ni.

Dodatne informacije najdete tukaj.

Prijava na konferenco.

Datum: 30. – 31. januar 2020
Ura: 09:00
Organizator: Alergološka in imunološka sekcija SZD
Lokacija: Ramada Resort, Kranjska Gora
Kotizacija: 250 EUR

Datum: 29. januar 2020
Ura: 17:00
Organizator: Zdravniško društvo Maribor v sodelovanju s Stomatološko sekcijo SZD in Medicinsko fakulteto UM
Lokacija: Medicinska fakulteta UM (v predavalnici 1N6)
Taborska ulica 8, Maribor
Kotizacija: je ni

Datum: 24. januar 2020
Ura: 08:00
Organizator: Sekcija za klinično toksikologijo SZD v sodelovanju s Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike UKCL in Inštitutom za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Medicinske fakultete v Ljubljani
Lokacija: Austria Trend Hotel Ljubljana
Kotizacija: do 14. 1. 2020 znaša 130 EUR (DDV je vključen), po 15. 1. 2020 pa 160 EUR

10. tečaj ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah / 10th Slovenian MRMI Course

Datum:23 – 25. januar 2020
Ura:/
Organizator:Sekcija UZVN / MRMI
Lokacija:Novo mesto
Kotizacija:Slovenski državljani: 200 EUR
Tuji državljani / Foreign citizens: 450 EUR
ESTES members: 400 EUR

Ukrepanje Zdravstva ob Velikih Nesrečah / Medical Response to Major Incidents 
pod pokroviteljstvom Ministrstva za Zdravje / supported by Ministry of Health
prireja / ORGANIZES

10. slovenski tečaj Ukrepanja zdravstva ob velikih nesrečah (UZVN)/ 10th Slovenian Medical Response to Major Incidents (MRMI) course

23.-25. januar 2020 / 2rd-25th January 2020

Prijava in zbirno mesto / Registration and gathering point: Dolenjske Toplice, Hotel Balnea, četrtek, 23. 1. 2020 ob 10:00 / Thursday, 23rd January 2020 at 10 am.
Udeleženci predtečaja radijskih zvez se morajo prijaviti ob 08:30!

Kotizacija / fee:
Slovenski državljani: 200 EUR
Tuji državljani / Foreign citizens: 450 EUR / ESTES members: 400 EUR

Časovnica:
Po 18. 11. 2019: okvirni program srečanja
S 1. 12. 2019 bomo pričeli sprejemati prijave!
Po 9. 1. 2020 bomo objavili končni program in navodila za udeležence!

Število mest je omejeno:

  • prehospitalni del: vsa mesta so zasedena
  • hospitalni del: vsa mesta so zasedena

Predtečaj radijskih zvez: vsa mesta so zasedena

Zato bo zbiranje prijav (s 1. 12. 2019) za tečaj potekalo do zasedbe prostih mest!
Podatke o udeležencih boste vpisali v prijavnico, ki jo izpolnite in potrdite s strani odgovorne osebe v vaši ustanovi (plačnik!), nato pa skenirano pošljete na mrmi@szd.si. Prijavnic prosim ne pošiljajte pred 1. 12. 2019!

Samoplačniki boste prejeli predračun, prijavo potrdite s plačilom.

Ker se tečaj odvija v varovanem področju vojašnice Franca Uršičav Novem Mestu, je za vsakega udeleženca potrebno poleg imena in priimka nujno navesti tudi datum in kraj rojstva.

POMEMBNO ! Ker je število mest omejeno, bo vaša registracija potrjena šele po prejemu plačila, če je plačnik fizična oseba, oziroma po prejemu potrjene naročilnice, če je plačnik pravna oseba.

Bivanje:

Namestitev si rezervirate sami, za rezervacijo s popustom v Dolenjskih Toplicah pošljite E-pošto ali pokličite po telefonu in navedite naziv srečanja “MRMI 2020” !

T: +386-(0)8-2050-300

F: +386-(0)7-3065-662
E-mail: booking@terme-krka.eu


Predstavitveni video za 10. tečaj MRMI


Gradivo za udeležence 10. tečaja


Priporočila za delovanje intervencijskih služb ob avtocestni zapori ( .pdf datoteka)

Smernice za delovanje sistema NMP ob množičnih nesrečah ( .pdf datoteka)

MACSIM Student Manual Januar 2020 ( .pdf datoteka)

Končni program MRMI Januar 2020 ( .pdf datoteka)

Navodila za udeležence tečaja ( .pdf datoteka)

V letu 2020 je SZD prevzelo predsedovanje Koordinaciji zdravniških organizacij. Glavna tema prve seje je bila problematika čakalnih dob v zdravstvu. Izjave predsednikov organizacij na temo čakalnih dob v zdravstvu si lahko ogledate v priloženem videu.

Koordinacija zdravniških organizacij, 14. januar 2020

Datum: 17. januar 2020
Ura: 12:00
Organizator: Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo, Sekcija za klinično nevrofiziologijo SZD
Lokacija: Ljubljana
Kotizacija: /