V Celju bo med 12. in 14. februarjem v Domu sv. Jožefa potekala strokovna konferenca z mednarodnimi predavatelji na temo »Izzivi in priložnosti izvajanja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji«. Na konferenci bodo predstavljeni pilotni projekti podpore prehoda v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi in utemeljitev holističnega pristopa, kot ga je uvedla Cicely Saunders. Prevajanje je zagotovljeno. Kotizacije ni.

Dodatne informacije najdete tukaj.

Prijava na konferenco.

Datum: 30. – 31. januar 2020
Ura: 09:00
Organizator: Alergološka in imunološka sekcija SZD
Lokacija: Ramada Resort, Kranjska Gora
Kotizacija: 250 EUR

Datum: 29. januar 2020
Ura: 17:00
Organizator: Zdravniško društvo Maribor v sodelovanju s Stomatološko sekcijo SZD in Medicinsko fakulteto UM
Lokacija: Medicinska fakulteta UM (v predavalnici 1N6)
Taborska ulica 8, Maribor
Kotizacija: je ni

Datum: 24. januar 2020
Ura: 08:00
Organizator: Sekcija za klinično toksikologijo SZD v sodelovanju s Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike UKCL in Inštitutom za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Medicinske fakultete v Ljubljani
Lokacija: Austria Trend Hotel Ljubljana
Kotizacija: do 14. 1. 2020 znaša 130 EUR (DDV je vključen), po 15. 1. 2020 pa 160 EUR

Datum: 23. – 25. januar 2020
Ura: /
Organizator: Sekcija UZVN / MRMI
Lokacija: Novo mesto
Kotizacija:
Slovenski državljani: 200 EUR
Tuji državljani / Foreign citizens: 450 EUR
ESTES members: 400 EUR

V letu 2020 je SZD prevzelo predsedovanje Koordinaciji zdravniških organizacij. Glavna tema prve seje je bila problematika čakalnih dob v zdravstvu. Izjave predsednikov organizacij na temo čakalnih dob v zdravstvu si lahko ogledate v priloženem videu.

Koordinacija zdravniških organizacij, 14. januar 2020

Datum: 17. januar 2020
Ura: 12:00
Organizator: Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo, Sekcija za klinično nevrofiziologijo SZD
Lokacija: Ljubljana
Kotizacija: /