Z naslednjim letom vodenje zdravniških organizacij prevzema Slovensko zdravniško društvo. Opravljena bo primopredaja, nato bodo sledile vsebinske razprave o aktualnih temah, ki jih je v zdravstvu več kot dovolj.

SZD se je aktivno vključilo v razpravo o spremembah kodeksa, ki jih pripravlja ZZS pod vodstvom prof. dr. Matjaž Zwittra, dr. med. Pridružuje se stališču Komisije za medicinsko etiko RS, ki je že sprejela dokaj negativno stališče do predlaganih sprememb, saj so vendar etična načela, ki zadevajo delo zdravnika, jasna in stojijo – kot Hipokratova prisega. V ta namen je GSS povabil prof. dr. Zwittra na eno izmed prihodnjih sej.

Na skupni seji Glavnega strokovnega sveta (GSS), Glavnega odbora in Nadzornega odbora SZD, ki je bila v torek, 8. decembra 2015, je prof. Miran Kenda, dr. med., prisotne seznanil s prošnjo Ministrstva za zdravje, da SZD imenuje svojega predstavnika v delovno skupino za kakovost zdravstvene obravnave in varnost pacientov pri MZ.

Nacionalni inštituta za javno zdravje (NIJZ) je zaprosil SZD, da v usmerjevalni odbor za področje eZdravja imenuje svojega predstavnika. GSS je izpostavil stališče, da bi si morali prizadevati za enoten informacijski sistem na ravni države. Delne rešitve niso smiselne, saj zdravniku dela ne olajšajo, prej nasprotno. Na splošno pa je nesmiselno uvajati e-rešitve, če ni infrastrukture/opreme.