Prispevki osebe admin

Anesteziologija kot neznana stroka

Prepoznavnost anesteziologije kot posebne medicinske stroke je slaba, tako doma kot v tujini. Predstve o anesteziologu, anesteziološkem delu in vlogi anesteziologa v bolnišnici so v javnosti pogosto napačne. Zato smo dolžni svojo stroko predstaviti v javnosti in delo anesteziologa, njegove zadolžitve in odgovornosti približati posamezniku, potencialnemu pacientu, da bo zaradi svoje varnosti zahteval, da za […]

Sodelovanje zdravnikov s farmacevtskimi družbami

V časopisu Delo je dne 10. marca 2016 objavljeno stališče predsednika SZD prof. dr. Pavla Poredoša, dr. med., o tem, da je Hipokratova prisega še kako živa in da obstajajo pravila sodelovanja zdravnika s farmacevtskimi podjetji. Članek v Delu – Pavel Poredoš (.pdf datoteka)

Okrogla miza; organizacija anesteziološke stroke in predstavitev stališč glede pomanjkanja anesteziologov

Na pobudo Slovenskega zdravniškega društva smo organizirali okroglo mizo, kjer smo javnosti predstavili organizacijo anesteziološke stroke ter stališča glede pomanjkanja anesteziologov. Okrogle mize so se udeležili Prof. dr. Pavel Poredoš, dr.med, predsednik SZD, prof. dr. Radko Komadina, dr.med., generalni sekretar SZD, prim. dr. Dušan Vlahovič, dr.med, predsednik RSK za anesteziologijo, prof. dr. Mirt Kamenik dr. […]

Redna seja Glavnega strokovnega sveta SZD

Na 29. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, ki je bila v torek, 9. februarja 2016, so se prisotni seznanili z aktualnimi zadevami, med drugim tudi glede sodelovanja pri prenovi Etičnega kodeksa pod vodstvom prof. dr. Matjaža Zwittra, dr. med. (ZZS). Potrdili so vsebino prenovljene specializacije za področje otroške in mladostniške psihiatrije, ki bo posredovana […]

Slovenska predstavnika v UEMS za področje otroške kirurgije in nevrokirurgije

Na 28. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, ki je bila v torek, 12. januarja 2016, so prisotni na predlog Sekcije kirurgov otroške kirurgije potrdili, da bo predstavnik Slovenije v sekciji UEMS za področje otroške kirurgije, imenovan s strani SZD, Silvo Lipovšek, dr. med. V sekciji UEMS za področje nevrokirurgije bo predstavnik za Slovenijo, imenovan […]

Zapis sestanka

Sestanka o novem Kodeksu medicinske etike so se udeležili predstavniki naslednjih ustanov: Slovensko zdravniško društvo: prof. dr. Pavel Poredoš (predsednik SZD), prof. dr. Miran F. Kenda (predsednik Glavnega strokovnega sveta), prof. dr. Radko Komadina (gen. sekretar), prim. Matija Cevc (izv. sekretar) Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko : doc. dr. Božidar Voljč (predsednik) Medicinska fakultete […]

Etični kodeks sodelovanja zdravnikov s farmacevtsko industrijo

Stališče SZD do sodelovanja zdravnikov s farmacevtsko industrijo je zajeto v Etičnem kodeksu sodelovanja zdravnikov s farmacevtsko industrijo, ki ga je skupščina SZD sprejela leta 2014. Sponzoriranje in donacije farmacevtskih družb niso sporne same po sebi, vendar pa morajo biti sredstva namensko porabljena in brez protiuslug. Register je koristen, pomaga h kakovostni obravnavi bolnika, preverja […]

Združenje za perinatalno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu

Izjava za javnost Pred kratkim je v javnosti odmeval primer smrti enojajčnih dvojčkov. Slovenski javnosti bi želeli sporočiti, da smo v Združenju za perinatalno medicino Slovenije, kot strokovnjaki skrbno zavezani načelu strokovne in z dokazi podprte medicine. V ta namen vsak porod beležimo v Nacionalni perinatalni informacijski sistem (NPIS) in s tem analiziramo naše preteklo […]

Posvet o vlogi stroke v zdravstveni politiki

V torek, 19. januarja 2016, so vse štiri zdravniške organizacije v Domus Medica organizirale posvet o vlogi stroke v zdravstveni politiki. Vabljeni so bili člani RSK in SS ter koordinatorji specializacij, pa tudi strokovni direktorji UKC MB, UKC LJ in OI. Posveta se je udeležilo več kot 100 zdravnikov in zobozdravnikov, ki ta trenutek predstavljajo […]