Datum: 31.1. – 1.2. 2019
Ura: 09:00
Organizator: Alergološka in imunološka sekcija SZD
Lokacija: Kranjska Gora
Kotizacija: 250 EUR

Od 24. do 26. januarja v vojašnici Franca Uršiča v Novem Mestu poteka 9. Slovenski tečaj ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah, ki ga organizira Sekcija ukrepanja zdravstva ob velikih nesrečah pri Slovenskem zdravniškem društvu. Dogodek poteka pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje in v sodelovanju in pomoči Ministrstva za obrambo – Slovenske vojske.

V povprečju imamo v Sloveniji vsaj en dogodek letno, ki presega zmogljivosti lokalnega zdravstvenega sistema. Pristop in način reševanja se v takšnih okoliščinah povsem spremeni, saj je potrebno s pravilno razporeditvijo razpoložljivih virov narediti čim več za čim večje število ljudi. Tak dogodek vedno preseže utečene zmogljivosti predbolnišničnih reševalnih služb in najbližje bolnišnice, zato je potrebna hitra reorganizacija dela in pomoč sosednjih enot ter drugih bolnišnic. Ob takem dogodku je nujen pravilen odziv in organizacija dela, zato so vaje in načrtovanje primernega odziva tudi del standardov kakovosti za vse bolnišnice. Namen tečaja je preveriti sposobnost odzivanja na pritok večjega števila ponesrečenih v krajšem času.

Izhodišče vaj bo scenarij hujše nesreče z velikim številom poškodovanih, ki bodo hkrati prišli v bolnišnico in jo bo potrebno hitro preoblikovati v sistem za sprejem in obravnavo večjega števila oseb.

Datum: 24. – 26. 01. 2019
Ura: /
Organizator: Sekcija UZVN / MRMI
Lokacija: Novo mesto
Kotizacija: Slovenski državljani: 200 EUR
Tuji državljani / Foreign citizens: 450 EUR
ESTES members: 400 EUR

Koordinacija zdravniških organizacij se je na prvi letošnji seji sestala v torek, 15. januarja 2019. Med drugim so zdravniške organizacije ocenile dosedanje …