Stališče Komisije za medicinsko etiko SZD glede koruptivnih dejanj

Komisija za medicinsko etiko SZD obsoja vsako koruptivno dejanje in se zavzema za ničelno stopnjo korupcije v slovenskem zdravstvu, vendar hkrati opozarja, da je področje zakonsko zahtevanega stalnega strokovnega izobraževanja neurejeno, nedorečeno in predvsem finančno močno podhranjeno. Morda prav iz teh neurejenih razmer izhajajo nekatere priložnosti in sumi korupcije. Iz tega vzroka komisija apelira na vse deležnike, da se stanje na področju strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj zdravnikov in zobozdravnikov čim prej uredi na najvišji ravni in zagotovi ustrezna finančna sredstva ter na tak način prepreči vsakršen poskus koruptivnih dejanj, ki mečejo senco ter črno piko na vse slovensko zdravništvo.

prof. dr. Jože Balažic, dr. med., predsednik Komisije za medicinsko etiko SZD