Priporočila za spremljanje bolnikov po preboleli covidni pljučnici

Priporočila za spremljanje bolnikov po preboleli covidni pljučnici