Priporočila za spremljanje bolnikov po preboleli covidni pljučnici