Preobremenitve zdravnikov z administrativnimi opravili

SLOVENSKA MEDICINSKA AKADEMIJA VAS V SODELOVANJU S SLOVENSKIM ZDRAVNIŠKIM DRUŠTVOM VABI NA

POSVET Z NASLOVOM PREOBREMENITVE ZDRAVNIKOV Z ADMINISTRATIVNIMI OPRAVILI

Dogodek bo potekal v četrtek, 13. februarja, od 15. do 18. ure v Domus Medica, na Dunajski 162 v Ljubljani.

PROGRAM:

 1. Administracija v zdravstvu – potreba ali izguba časa
  Prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med.
 1. Etični vidiki preobremenitve zdravnikov z administrativnimi opravili, ki omejujejo neposredni odnos z bolnikom
  doc. dr. Božidar Voljč, dr. med., Predsednik KME
 1. Administriranje v medicini: njegovi izvori in posledice
  Prof. dr. Igor Švab, dr. med., Dekan MF Ljubljana
 1. Kakšen delež delovnega časa zdravnika naj bo namenjen administrativnim opravilom – kaj o tem pravijo standardi in normativi ?
  Dr. Zdenka Čebašek Travnik, Predsednica ZZS
 1. Preobsežna administracija v zdravstvu – eden od razlogov za izgorelost zdravnikov
  prof. dr. Zlatko Fras, dr. med., Strokovni direktor Interne klinike UKC
 1. Preobremenitve družinskih zdravnikov v Sloveniji zaradi nepotrebnih administrativnih opravil
  izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.
 1. Racionalen in neobhoden obseg administrativnih opravil v zdravstvu. Kako uvajanje novih administrativnih opravil vpliva  na čas namenjen bolniku 
  mag. Ana Vodičar, ZZZS
 1. Kako zdravniku zagotoviti kakovostno opravljanje poklica in ga obvarovati pred nepomembnimi administrativnimi opravili?
  prof. dr. Radko Komadina, dr. med., Predsednik SZD
 1. Poskusi reševanja administrativnih ovir v Sloveniji
  asist. dr. Aleksander Stepanović, dr. med.