Poziv vladi RS in Fidesu k spoštovanju podpisanega sporazuma

Slovensko zdravniško društvo se je, in se bo tudi v prihodnje, zavzemalo za ohranitev delovanja javnega zdravstva v korist bolnikov. Tako je januarja 2023 sodelovalo kot mediator med Vlado RS in Fidesom ter doseglo sporazum o rešitvi stavkovnih razmer, ki je bil 3. februarja 2023 objavljen tudi v Uradnem listu RS (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG5164).

Zato pozivamo strani v postopku k spoštovanju sporazuma in opozarjamo, da smo zdravniki le izvajalci zdravstvenih storitev in nismo odgovorni za trenutne razmere v zdravstvu. Odločevalci naj čimprej najdejo rešitev, ki bo v korist vsem, bolnikom, zdravnikom in javnemu zdravstvu.

Stavka, katere posledica so tudi daljše čakalne vrste in zmanjšanje programov, gotovo ni v interesu nikogar in tudi nikomur ne koristi.

Slovensko zdravniško društvo