Koordinacija zdravniških organizacij poziva javnost k odgovornemu ravnanju

Zdravniške organizacije želimo opozoriti, da epidemija zaradi izjemno majhne prekuženosti prebivalstva z virusom sars-cov-2 še zdaleč ni premagana. To pomeni, da so zaščitni vedenjski vzorci in samodisciplina vsakega posemeznika ključnega pomena za preprečevanje širjenja okužbe. Zaradi ponovne vpeljave zdravljenja tudi nenujnih bolnikov, ki trpijo zaradi številnih drugih bolezni, potrebujemo v zdravstvu primerno zaščitno opremo za varovanje pred okužbo ter ustrezne aparate za intenzivno zdravljenje najhuje bolnih.

Trenutni uspeh kaže, da ravnamo strokovno pravilno in to je med drugim posledica odgovornega ravnanja večine prebivalcev in profesionalizma zdravstvenih delavcev.

Zdravniške organizacije zagovarjamo ničelno toleranco do korupcije, zato pričakujemo, da bodo zgodbe glede nabave opreme dobile epilog s strani za to pooblaščenih institucij. Medsebojno obtoževanje lahko vodi v ogrožanje javnega zdravja in manj učinkovito obravnavo hudo bolnih, zato takšna ravnanja obsojamo.

Koordinacija zdravniških organizacij

Prof. dr. Radko Komadina, predsednik Slovenskega zdravniškega društva in vodja KZO v 2020

Dr. Zdenka Čebašek – Travnik, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije

Konrad Kuštrin, predsednik FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Igor Dovnik, predsednik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Več informacij na:
Ula Ukmar
E: pr@szd.si
T: 040 302 590