27. maj – dan urgentne medicine: Skupaj varni in zdravi

Slogan letošnjega dneva urgentne medicine, ki ga obeležujemo 27. maja je “Vaša varnost – naša prioriteta” (v angleščini “Your safety – our priority”), pri čemer je poudarek na varnosti vseh, tako pacientov kot zaposlenih. 

Ob dnevu urgentne medicine želi Sekcija za urgentno medicino pri SZD opozoriti, da lahko strokovno in varno obravnavo nudi le zdravstveni delavec, ki ni izčrpan. Kronična izčrpanost zdravstvenega kadra zaradi preobremenjenosti in narave dela v Sistemu nujne medicinske pomoči (npr. izmensko delo) je nevarna tako za zaposlene kot za bolnike, za katere skrbijo. 

Poleg tega se v urgentni medicini srečujemo tudi s pomanjkanjem kadrov, mladi se ne odločajo za specializacijo iz urgentne medicine, zaradi preobremenitev in neustreznih pogojev dela pa tudi vedno več sodelavcev zapušča delovišča v urgentni medicini in jih zamenjuje z manj obremenjenimi delovišči, ali celo zapustijo poklic, ki ga opravljajo.

Rešitev vidimo s sprejetjem in doslednim sledenjem ustreznim standardom in normativom, ter s primernimi stimulacijami. Le sistemske rešitve in ustrezno ozaveščanje javnosti bo sistem nujne medicinske pomoči (NMP) lahko pomagal tistim, ki so nujne medicinske pomoči resnično potrebni. 

Seveda pa so za varno delo potrebni tako kadrovski, kot tudi tudi ustrezni materialni in prostorski pogoji. 

Opozoriti moramo, da se tudi v Sloveniji zdravstveni delavci, še posebej delavci v NMP, vsakodnevno srečujemo z grožnjami, sovražnim govorom in vse pogosteje tudi fizičnim nasiljem, česar ne bomo več dovoljevali! 

Pomagajte nam pomagati vam!

Sekcija za urgentno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu

Pripravila:  

Valentina Pugelj, dr.med., specializantka urgentne medicine
Simon Ranfl, dr.med., specializant urgentne medicine