156. redna letna skupščina Slovenskega zdravniškega društva