Zdravniška zbornica Slovenije in Slovensko zdravniško društvo sta na novinarski konferenci odgovorne pozvala k administrativni razbremenitvi zdravnikov v osnovnem zdravstvu

Zdravniki v osnovnem zdravstvu ter zdravniški organizaciji Zdravniška zbornica Slovenije in Slovensko zdravniško društvo so na novinarski konferenci opozorili, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z vedno novimi administrativnimi zahtevami in navodili negativno vpliva na strokovnost in varnost dela osebnih zdravnikov. Podobne nevzdržne obremenitve poleg družinskih zdravnikov čutijo tudi pediatri, ginekologi in radiologi na primarni ravni.

»ZZZS nenehno pošilja nova informacijska navodila izvajalcem. V kolikor jih ne upoštevajo, jim grozi »pogodbena« denarna kazen. Ob vsem tem pa se zavarovanci, torej pacienti, ne zavedajo, da jim ZZZS omejuje dostop do javnega zdravstvenega sistema. V javnosti se pojavljajo neverodostojni podatki o resničnih obremenitvah zdravnikov, problematična pa je tudi metodologija plačevanja po pavšalu in glavarinah. S podatki se manipulira tudi skozi primerjave z evropskimi zgledi in so povsem nerealni,« je poudaril prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik, predsednik Slovenskega zdravniškega društva.

»Visoke obremenitve z glavarinami, ki se nikakor ne zmanjšujejo, in ob mnogo bolj kompleksnem delu, staranju prebivalstva in multimorbidnosti ter prenašanju nekaterih delov oskrbe na primarni nivo, vodijo do velike preobremenjenosti in težav pri zagotavljanju kakovostne obravnave,« je poudarila tudi izr. prof. Davorina Petek, dr. med., spec. spl. med., članica glavnega strokovnega sveta SZD.

Izr. prof. dr. Tonka Poplas Susič, dr. med., članica glavnega strokovnega sveta SZD, pa je povedala, da so zdravniki postali delavci za tekočim trakom, kjer se vsak dan obrača določeno število pacientov, in opozorila na številne nesmisle, s katerimi se zdravniki vsakodnevno srečujejo pri svojem delu. »Zahteva o vpisovanju v naročilno knjigo na primarnem nivoju, ki je uzakonjena, je popoln nesmisel, ki bi ga moralo Ministrstvo za zdravje nemudoma odpraviti. Obveščanje pacientov o novih pravilih in pravicah, ki izhajajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, bi moral prevzeti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenje. Sedaj smo o njih seznanjeni samo zdravniki, ki moramo v glavi ves čas imeti nešteto pravil in jih prenašati svojim pacientom, kar je ob vsem delu v ambulanti popolnoma nemogoče,« je opozorila izr. prof. dr. Tonka Poplas Susič, dr. med.

Posnetek novinarske konference je dostopen na spodnjem naslovu: