9. slovensko srečanje o klinični farmakologiji : varna uporaba zdravil

Datum:1. oktober 2021
Ura:08:00
Organizator:Sekcija za klinično toksikologijo SZD v sodelovanju s Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike UKCL in Inštitutom za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Medicinske fakultete v Ljubljani
Lokacija:Domus Medica, Ljubljana
Kotizacija:do 21. 9. 2021 znaša 130 €, po 22. 9. 2021 pa 160 € (DDV je vključen)

Vabljeni na 9. slovensko srečanje o klinični farmakologiji – varna uporaba zdravil, ki bo potekalo v petek, 1. oktobra 2021, od 8. ure naprej v Domus Medici v Ljubljani.

Organizacija: Sekcija za klinično toksikologijo SZD v sodelovanju s Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike UKCL in Inštitutom za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

Število slušateljev: 200

Kotizacija: do 21. 9. 2021 znaša 130 € (DDV je vključen), po 22. 9. 2021 pa 160 €.

Licenčne točke: dodelitev licenčnih točk za zdravnike je v postopku

Informacije in prijave: Miran Brvar, e-naslov: miran.brvar@kclj.si, www.ktf.si

Program srečanja


Ura Predavatelj Naslov predavanja
08:20-08:40 izr. prof. dr. Miran Brvar, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Specializacija iz klinične farmakologije
08:40-09:00 prof. dr. Aleš Mrhar, mag. farm. Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani Klinična farmakologija versus Klinična farmacija: sodelovanje versus tekmovanje
09:00-09:20 prim. Martin Možina, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Detekcija in vrednotenje povezave med zdravilom in neželenim dogodkom
09:20-09:40 prim. Jurij Fürst, dr. med.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Financiranje dragih zdravil: izzivi sodobne družbe
09:40-10:00 prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.

Klinični oddelek za žilne bolezni, Interna klinika, UKC Ljubljana

Učinkovitost in varnost najsodobnejših zdravil za zniževanje holesterola v LDL – klinična realnost in prihodnje perspektive
10:00-10:20 dr. Kristina Nadrah, dr.med., mag. farm.

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana

Pregled zdravil za COVID-19
10:20-10:50
10:50-11:10 asist. dr. Kristina Groti Antonić, dr. med.

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, UKC Ljubljana

Hipogonadizem in neplodnost pri moških zaradi zdravil
11:10-11:30 Judita Knez, dr. med.

doc. dr. Jana Brguljan Hitij, dr. med.

Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Nesteroidni antirevmatiki  in arterijska hipertenzija
11:30-11:50 izr. prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, dr. med.

Klinični oddelek za nevrofiziologijo, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana

Nočne more, sanje in agresivno vedenje med spanjem zaradi zdravil
11:50-12:10 Marko Saje Marko Saje, dr. med.

Center za klinično psihiatrijo,

Univerzitetna Psihiatrična klinika Ljubljana

Varnejša ambulantna raba zdravil pri obvladovanju alkoholizma
12:10-12:30 doc. dr. Jurij Trontelj, mag. farm.

Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Zdravilne učinkovine v pitni vodovodni vodi
12:30-13.30
13:30-13:50 Matej Dobravc Verbič, mag. farm.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Pogostost neželenih učinkov v urgentni internistični ambulanti
13:50-14:10 dr. Hugon Možina, dr. med.

Internistična prva pomoč, Interna Klinika, UKC Ljubljana

Hiponatriemija zaradi zdravil v urgentni ambulanti
14:10-14:30 prof. dr. Jože Balažic, dr. med.

Inštitut za sodno medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Sodnomedicinske in izvedenske izkušnje ob napakah uporabe zdravil
14:30-14:50 Damjan Grenc, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Zastrupitve z benzodiazepini in etanolom
14:50-15:10 dr. Lucija Šarc, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Alkoholni maček
15:10-15:30 Gašper Razinger, dr. med.

Mojca Dobaja Borak, mag. farm.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Zloraba ponarejenih zdravil