Prijavnica za 51. kirurške dneve

  Prijavljam se za udeležbo na 51. KIRURŠKIH DNEVIH, ki bo 5. in 6. novembra 2021, v Portorožu.

  Prijavljam se kot referent/-ka

  DANE

  Prijavljam se kot specialist/-ka

  DANE

  Prijavljam se kot specializant/-ka

  DANE

  Prijavljam se kot drugo

  DANE

  KOTIZACIJA:

  Klasična konferenca:

  • udeleženci 120 € + DDV

  • referenti 70 € + DDV

  • specializanti (lahko tudi referent) in upokojeni zdravniki 50 € + DDV

  Za študente MF na dodiplomskem študiju kotizacije ni.


  Udeležba preko videokonference:

  • Udeležba ali referent: 50 € + DDV

  Za študente MF na dodiplomskem študiju kotizacije ni.

  Izpolnite, če je plačnik pravna oseba (fakulteta, zavod, bolnišnica, ...).

  Opomba: Račun za kotizacijo bo izstavljen s strani računovodstva SZD. Enodnevne kotizacije ni.