Prijavnica za 51. kirurške dneve

Prijavljam se za udeležbo na 51. KIRURŠKIH DNEVIH, ki bo 5. in 6. novembra 2021, v Portorožu.

Prijavljam se kot referent/-ka

DANE

Prijavljam se kot specialist/-ka

DANE

Prijavljam se kot specializant/-ka

DANE

Prijavljam se kot drugo

DANE

KOTIZACIJA:

Klasična konferenca:

  • udeleženci 120 € + DDV
  • referenti 70 € + DDV
  • specializanti (lahko tudi referent) in upokojeni zdravniki 50 € + DDV

Za študente MF na dodiplomskem študiju kotizacije ni.

Udeležba preko videokonference:

  • Udeležba ali referent: 50 € + DDV

Za študente MF na dodiplomskem študiju kotizacije ni.

Izpolnite, če je plačnik pravna oseba (fakulteta, zavod, bolnišnica, ...).

Opomba: Račun za kotizacijo bo izstavljen s strani računovodstva SZD. Enodnevne kotizacije ni.